Jdi na obsah Jdi na menu
 


administrativní styl

 

Administrativní styl
-         je funkčním stylem, který se uskutečňuje při úředním styku
-         je zaměřen na fakta a jejich sdělení
-         je styl úředních písemností (žádost, objednávka, reklamace, zápis, přihlášek, motivačních dopisů, životopisů)
Hlavní znaky příslušných jazykových projevů
-         oficiálnost, typizovanost, strohost,…
-         administrativní projevy bývají promyšlené, psané, připravené
-         jejich zpracování vede ke stereotypnosti a schematičnosti
-         užívání spisovného jazyka bez citového zabarvení
-         často se opakují celé ustálené formulace
-         sdělení mívá heslovitou podobu
-         časté užívání zkratek a značek
-         skladba vět bývá zhuštěná
-         kvůli snadnému a rychlému vypracování vznikly předepsané normy (předpisy úřední korespondence)
-         využívají se předtištěné formuláře
 
 
Požadavky
-         věcná výstižnost a správnost
-         srozumitelnost a stručnost
-         úplnost
-         přehlednost
-         jednoznačnost vyjádření
 
Uplatňované slohové postupy
-         informační ( úřední oznámení, dopis, dotazník)
-         popisný ( životopis)
Nejčastější slohové útvary ( druhy textů)
-         úřední oznámení
-         úřední zpráva
-         obchodní dopis
-         objednávka
-         formulář
-         dotazník
-         životopis
-         posudek
-         úřední dopis
-         žádost
-         zápis
-         usnesení
-         protokol
-         smlouva
-         potvrzení
 
 
 
 
 
Strukturovaný životopis
 
MGR. PETRA HAVLÍČKOVÁ
27.12.1969
 
PROFESIONÁLNÍ PRAXE
 
1993-2005 ŠKOLA EKONOMIKY A CESTOVNÍHO RUCHU, JIHLAVA ČR
1996-1999 STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GRAFICKÁ, JIHLAVA
2000-2001 GYMNÁZIUM JIHLAVA
2004-2005 STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA GRAFICKÁ, JIHLAVA
2005-2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVA 33
2006-2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32
2008-2011 STŘEDNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA JIHLAVA, POLENSKÁ 2
Na všech uvedených školách jsem vyučovala především dějiny.
Zastávala jsem i tyto výchovné funkce:
-drogový preventiva
-vedoucí praxe (příprava na soutěže Profi go a Top geide, Paragraf 55)
-Výchovný poradce
-Předsedkyně předmětové komise dějepisu( pořádání školních olympiád z dějepisu v návaznosti na krajské kolo)
 
VZDĚLÁNÍ
1984-1988 GYMNÁZIUM JIHLAVA
1989-1994 MU PEDAGOGICKÁ FAKULTA, OBOR DĚJEPIS – PEDAGOGIKA
1994-1995 CERTIFIKÁT PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU
1993-1999 ABSOLVOVÁNÍ SEMINÁŘE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
2000-2003 ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÉHO KURZU DROGOVÉ PREVENCE, CERTIFIKÁT
2000-2003 UP PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO II.STUPEŇ
2004-2005 MU PEDAGOGICKÁ FAKULTA, ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO III.STUPEŇ
2005-2006 CERTIFIKÁT KOORDINÁTOR ŠVP
                OSVĚDČENÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI Z,PO, P1,P2,P3
2006-2007 SEMINÁŘE Z LITERÁRNÍ TEORIE
                       SEMINÁŘE Z DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
2008-2010 CERTIFIKACE PRO HODNOTITELE MATURITNÍ ZKOUŠKY
2010-2011 KURZ MEDIÁLNÍ VÝCHOVY
 
ZÁJMY
                POČÍTAČE, SPORT, HISTORIE, HISTORICKÁ LITERATURA, CESTOVÁNÍ
TIPY
PETRA HAVLÍČKOVÁ, BRTNICKÁ 11, 58601 JIHLAVA
MOBIL: 608 620 919
 
 
 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>