Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čeština – Jak napsat slohovou práci?

22. 11. 2007

Čeština – Jak napsat slohovou práci?

  Obrazek

 

Jak napsat slohovou práci?

Forma písemné práce je velmi úzce spjata s volbou tématu. S ním zpravidla souvisí i stanovený slohový útvar, popis, charakteristika, vyprávění, výklad, odborné pojednání, referát, přednáška.

Pro napsání slohové práce bychom měli znát několik odborných rad či principů.

Čím začít?

Jak postupovat?

Co zvážit?

Co vzít v potaz?

Musíme znát několik pravidel:

a)      vhodně zvolené téma

b)      jasně vymezený cíl

c)      náležité jazykové a slohové zpracování ( druh slohového útvaru, slohové postupy, jazykové prostředky)

d)      jasná a promyšlená struktura ( téma, námět, motivy a jejich provázanost)

e)      ohled na adresáta

f)        Mnohé rozdíly vyplývají ze způsobu zpracování. Všechny složky se vzájemně doplňují a prolínají.

Jak vypadají kritéria slohové práce?

Dokážeme jasně zdůvodnit téma, které popisujeme.

Jsme schopni popsat problematiku a uvést určitá stanoviska k dané skutečnosti.

V úvodu by měl být jasný cíl práce a pokud není měli bychom svými úvahami k němu dospět.

Tématu odpovídá zvolený slohový útvar a užité slohové postupy

Naše formulace jsou jasné, struktura a členění textu je v souladu s myšlenkovou náplní práce

Jazykové prostředky odpovídají zvolenému tématu a slohovému postupu

Písemná práce by měla být bez gramatických chyb

 

Struktura slohové práce:

a)      úvod

b)      téma

c)      zdůvodnění výběru tématu

d)      cíl

e)      seznámení s tématem

f)        vlastní vypravování …

g)      náš postoj k tématu

h)      zhodnocení tématu

i)        závěr

 

Titulní strana:

a)      název práce

b)      jméno autora

c)      název školy

d)      adresa autora

e)      vedoucí práce

 

Zásady správného slohu:

 1. správné, vhodné, plynulé a jasné vyjadřování
 2. používat vhodné jazykové prostředky
 3. vyjadřovat se výstižně, stručně, spisovně a srozumitelně
 4. neopakovat slova
 5. používat vhodná a výstižná slovesa
 6. používat raději krátké věty
 7. nepoužívat mnoho ukazovacích zájmen
 8. zachovávat postup
 9. neurážet, nezesměšňovat
 10. používat prostředky pro zpestření slohu ( citoslovce, přirovnání, metaforu, metonymii, synekdochu, přímou řeč)
 11. zachovávat stejný čas děje
 12. postupovat podle osnovy: úvod, stať, závěr
 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>