Jdi na obsah Jdi na menu
 


principy mluveného projevu

28. 11. 2007

Rétorika – mluvený projev – komunikativní dovednosti – Jak správně mluvit

Cíl: mluvený projev a jeho principy

Struktura:

a)      kontrola

b)      zadání dú _ Připrav si tajný deník

c)      mluvní cvičení – Příprava tajného deníku: Co by měl obsahovat?

d)      Mluvený projev

e)      Shrnutí

f)        Písemná práce

g)      Sebehodnocení

 

Řetězové vypravování – cílem toho útvaru je zdokonalit svůj projev, dokázat rychle a přesně reagovat na danou výpověď předcházející věty.

 

Připrav si tajný deník – napiš návod, co by měl obsahovat, kde by musel být schován…

 

Mluvený projev

Základem je slovo, věta…Vytvoření jakéhosi souvislého textu. Poté dokonalé, přesné, ucelené vyjádření svých myšlenek.

 

Souvislosti spojené s mluveným projevem jsou dány závažností sdělení a dalšími činiteli ovlivňující promluvu.

Psychická připravenost řečníka, práce s mikrofonem, diktafonem…

Záleží i na vybavenosti hlasové – konverzační hlas, umění ovládat mikrofon, aby nebyl projev přerušován. Projev musí začínat oslovením publika, které samozřejmě reaguje určitým způsobem na rétora. Obsah projevu je přesně dán:

a)      úvod

b)      stať

c)      závěr

d)      řečnické otázky

e)      argumentace

f)        vztah řečníka a diváka

g)      spisovnost

h)      slovní zásoba, kterou používá řečník

U normálního člověka 5 000 – 10000 slov, středoškolsky vzdělaný člověk až 40 000 slov

i)        spisovnost jazyka, pokud použijeme nespisovný jazyk jako řečníci můžeme pouze v rámci citace

j)        aktualizace projevu

k)      adresnost – jak mluví řečník k posluchačům, je to pojem spojen se srozumitelností směrem k posluchačům, rétor musí hovořit tak, aby posluchači rozuměli.

l)        Sugestivnost – snaží se, aby posluchači vnímali text, aby jeho názory brali za své

m)    Hlas je důležitý u posluchačů – řečníci nemají: odsekávat, řečové vady, sykavky, zadrhávání

Carnegii _ Jak působit na lidi a jak umět promlouvat k lidem

Manipulace – pohyby očima, tváří, postoj těla…

 

Písemná práce:

1.           Co označujeme pojmem rétorika?

2.      Kdo je rétor?

3.      Popište jaký měl problém nejuznávanější rétor?

4.      Kdo byl Sokrates, jak zemřel?

5.      Co víme o středověku?

6.      Jak vznikala rétorika ve středověku? 

 

Sebehodnocení:

Jak jsem dnes pracoval?

Co se mi podařilo?

V čem se mohu zlepšit?

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>