Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volné psaní

24. 3. 2008

Volné psaní následně navazuje tvůrčí psaní

Jednou z nejdůležitějších metod byla metoda tvůrčího psaní, která byla stanovena pro výuku českému jazyku, ale mohla by se využít i v jiných předmětech společenskovědního základu (dějepis, dějiny výtvarné kultury, občanská výchova, rétorika, sociální politika a další). Tvůrčí psaní je zaměřeno na rozvíjení slohových schopností. Slohové cvičení není pouhým reprodukováním umělých předtištěných textů, ale podílí se na něm i tvořivé myšlení žáků. Někteří žáci mají plně rozvinutou kreativitu, druzí musí hledat velice ztěžka slova respektive sousloví a skládat dané texty (Čechová, 1995). Nacvičit si s žáky správný algoritmus či schopnost psát texty podle správného modelu je sice účelné, ale nefunkční. Tvořivosti se nedá naučit.

Tvůrčí psaní ve výuce na střední škole je podmíněno řadě faktorů, především musíme plnit osnovy, ale i přesto je řada možností, jak můžeme hledat některé mezery, kdy zadáme úkol, který žák připraví  a překvapí nás nevídaným kreativním nápadem. V současné škole narážíme na řadu zastaralých metod, ale snahou všech je změnit zarputilý řád, řádem novým se spoustou alternativních metod, které nejen poučí, ale i pobaví dospělou mládež.

Alternativní metoda je založena na motivaci studenta. Pedagog nehodnotí studenta podle předložených perfektně zpracovaných prací, stanoveného scénáře, tedy přesného předepsaného modu. Učitel analyzuje dílo žákovo jako autentický artefakt, který stvořil umělec na základě své inspirace, intuice a správné motivace. Proto můžeme říci, že dílo je tvůrčím záměrem autora a jeho pojetím (Tvůrčí psaní, 2003).

Metoda volného psaní je možností, jak využít ve vyučování českému jazyku systém snadnějšího chápání slohových prací. Tato metoda se může využít i při rétorice. Význam těchto variant se skrývá ve struktuře přípravy na slohovou práci.

            Studenti dostanou zadané téma, ale nechce se jim splnit tento úkol a tak začnou psát o svém psychickém stavu, o potížích s raním vstáváním, o špatném počasí a dalších situacích, které jim nedovolují psát na zadané téma. V určitém bodě dojde ke zlomu a student uvolní své napětí, začne psát a následně se dostává i do lepší nálady. Pomocí vykreslení svých nálad a pocitů mohou splnit svůj úkol. Následuje tvůrčí psaní, které se zakládá na daných strukturách a dimenzích. V rámci tvůrčího psaní použijeme metodu volných asociací. Volné asociace přecházejí povětšinou v řízené asociace. Na začátku přesně zadáme výchozí impuls, je jím slovo nebo úsloví, které nazveme jádrem. Kolem  jádra, které napíšeme a zakroužkujeme uprostřed čistého papíru, zapisujeme představy, obrazy, myšlenky, které se nám asociativně vybavují. Mezi asociativními slovy, úslovími, která spolu souvisejí namalujeme mapu slovních asociací.

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>