Jdi na obsah Jdi na menu
 


Blokové vyučování  8.11.2007

 

cíl: mediální výchova

 

struktura:

Ø      přípravavysvětlení pojmu  a  vytvoření rozhlasové stanice

                 rozdělení rolí před blokovým vyučováním

Následovalo hlasování o názvu. Vítězný název rozhlasové stanice byl  SOS. Název byl schválen  celou třídou. Třída vybrala název  debatního pořadu : Kotelníci. Debatní pořad byl schválen celou třídou a cílem bylo všechny seznámit s různými formami šikany. Dalším úkolem bylo zvolit moderátora, psychologa a rozdělit témata debaty a následné diskuse.

Ø      realizace – počátek debaty, následuje diskuse

Moderátor začal debatu a přednesl  obecné stanovisko k tématu šikana. Poté vystoupil Pavel Loskot v roli psychologa. Po přednášce pana Loskota byla otevřena diskuse k tématu. Postupně se všichni vyjádřili k tématu a vystoupili se svými příspěvky.

Příspěvky připraveny pouze z internetu.

Ø      sebehodnocení- hodnocení sama sebe

Žáci měli zhodnotit svoji práci. Zpočátku se žákům nedařilo zhodnotit svoji práci. Po větším úsilí  dokázali popsat, co se jim podařilo a co ne.

 

 

zhodnocení cíle:

Domnívám se, že v průběhu dnešního blokového vyučování jsme se snažili odkrýt téma mediální výchova. Vybrali jsme si debatní pořad, kde jsme diskutovali o problému šikany

( v mateřské škole, na ZŠ, na SŠ, na pracovišti, mezi kamarády). Po dnešním odpoledni si lépe žáci vybaví tento pojem a znovu si připomenou, že je nezbytně nutné, aby si uměli kriticky vybírat a hodnotit zprávy.

Veškeré naše výstupy jsou uveřejněny na zdech naší třídy ( blokové vyučování, příspěvky, sebehodnocení, očekávaný výstup).

 

 

hodnocení žáků:

Žákům se dopolední vyučování líbilo. Snažili se dobře připravit na svůj příspěvek do debaty a mnohdy hledali další příběhy ze života. Diskuse se podařila a žáci dokázali reagovat na své předřečníky.

 

 

očekávané výstupy:

Seznámení s mediální výchovou. Především se domnívám, že bychom měli vést žáky ke kritickému hodnocení informací z různých zdrojů ( internet, TV, rozhlas, noviny, časopisy) vzhledem ke kritickému myšlení.

            Kritické myšlení potřebuje mnoho informací, faktů, textů, hypotéz, pojmů. Kritické myšlení není samospasitelné, ale mělo by působit na žáky v určitém systému výuky. Tedy žáci potřebují dostatek informací, aby poté s nimi mohli operovat na vyšším stupni svého vnímání.

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>