Jdi na obsah Jdi na menu
 


Procvičování – zlepšení pravopisu:

cv.

Opakování podstatných jmen:

  1. V neděl- k nám přijde Pavel se svými přátel-. Ozdobili stol- vázam- s růžem-. Vypsala na tabul- všechny názv- slovních druhů. Připadal si jako v neb-. Sestra sleduje všechny seriál-. Neodpověděl nám na naše dotaz-. V cíl- byla první Eva.

Opakování přídavných jmen:

2.Doplňte krátké i nebo dlouhé í, zdůvodně:

Elektrick- holic- strojek, větřík sušíc- louže na cestách, dívka žehlíc- prádlo, nová čist-cí pleťová maska, hon-cí pes, dívka bal-cí dárek, krop-cí konev, řad-cí páka,

3.      Doplňte správné koncovky:

Školníkov- povinnosti, ve Vaškov-ch učebnicích, od Pavlov- sestry, zavolal Burešov- děti, strýčkov- koně, Petrov- spolužác-, Davidov- knihy,

4.      Z podstatných jmen v závorkách vytvořte správné tvary přídavných jmen:

Všechny ( Jitka) věci byly srovnány a připraveny v kufru. (Dvořák a Smetana) skladby jsou známy po celém světě. (Maminka) rady bychom si měli dobře zapamatovat. (Učitel) pokusy byli žáci vždy nadšeni.

5.      Napište 2. stupeň uvedených přídavných jmen:

Blízký, prudký, těžký, řídký, tichý, drahý, dobrý, měkký, hluboký, křehký, úzký, snadný,

 

 

Doplňte tvary zájmen: on, ona, ono, oni

Náš učitel

Cítíme k … úctu a lásku. Učíme se od … pravého přátelství. Rádi s … pracujeme. Vše se nám na … líbí a prožíváme s pěkné chvíle. Někdy jsme … nadšeni. Neradi bychom se s … loučili, protože bez … by nám bylo smutno.

 

Doplňte tvary ona

Přijela babička

Očekávali jsme ….Těšili jsme se na …. Šli jsme … všichni naproti na nádraží. Poznáme … nebo nepoznáme? Dávno jsme se s … neviděli. Naposledy jsme … spatřili před pěti lety, když jsme u … trávili prázdniny. Dlouho jsme potom na … vzpomínali.

 

Doplňte sebou a s sebou

Vezměte…..batoh! Házel ….celou noc. Neber nikoho …..! Šli ve dvojicích za …..Lovci měli …….psy. To se podá samo…..Hodil ….na postel. Nevzal jsem ……klíče. Dělali si mezi …..z něho žerty. Žoldnéři odvlekli …….mnoho mužů.

zlý,

Text

Petrovi se nechce do školy, nikomu . Chce mít ještě prázdniny. Těší se, ale na kamarády. Především na Aleše. Ale na jejich místě sedí Libor, největší rváč ze třídy. Křičeli a pak se začali prát. Děvčata ječela. Přišel učitel.

 

Kdo dřív přijde, může si vybrat?

Myslíte si, že to platí vždy a všude?

 

 

Ceníme si:

Síly, odvahy, pravdomluvnosti, smyslu pro humor, zdvořilosti, citlivosti, dravosti, sobeckosti, snahy proniknout, ctižádostivosti, zbabělosti, podlézavosti…

 

 Opakujte si vyjmenovaná slova

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>