Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Doučování  z čj  ( současně 6 a 8. ročník)

Pravopis

      Podstatná jména

      Slovesa

Prcv.

Indiáni ulov-li b-zona. Velkom-sln- vez-r udělil rytíři m-lost. Vstal neobv-kle brz-.

Bab-čka sl-b-la, že na v-stavě zakoup- král-ka, který bude b-lý. Byl s-chravý den.

Sed-me doma a budeme psát úloh-. Pžedstav- l-dí o Zemi a o vesm-ru b-ly rozd-lné.

Indové tvrdil-, že Zem- nesou vel-kánští slon-. Řekové si m-sleli, že ji drž- obr Atlas.

Teprve v 16. stolet- polsk- hvězdář M-kuláš Koperník změřil poh-b- těles a dokázal, že středem soustav- je Slunce.

 

Prcv.

Ch-stal se psát de-ík. To neb-lo protizáko- é, ale kdyb- se na to přišlo, bylo celkem jisté, že dostal trest smrt- nebo alespoň pětadvacet let tábora nucen-ch prací. Pero nasadil do násadky a ol-zl špičku, ab- ji zbav-l mastnoty. Všichn- byl- rádi, že naučil- něco nového. Na tom pražském mostě rozmar-na roste, žádn- ji tam nezalévá, ona neporoste.

 

Prcv.

Ze zahrad se ozýval- skřivani. Chlapci si připravil- sešit- . Nadešla zima.Hadi zalezl-, žáby zmizel-, i mal-čké sib-řské veverky se skryl- v doupatech. Odletěl- tažní ptác-. Přišl- hladové dn-. Jeřábkové posedával- teď v-soko v korunách stromů. Tetřev- se ovšem často snesl- na sníh, ale tito velcí byl- pro nedospělého sobola příliš silní silní. Zbýval- koroptve.

 

           

infinitiv

3.os.ozn.zp.přít.č.

Měkký/tvrdý

vzor

Příčestí minulé

Před koncovým –l

Je:

vzor

tlouci

tluče

měkký

tloukl

souhláska

peče

houpat

 

 

 

 

 

klouzat

 

 

 

 

 

orat

 

 

 

 

 

dupat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prcv.

Představ- lid- o Zem- a o vesmíru b-l- rozdílné. Indové tvrdil-, že Zem- nesou vel-kánští slon-. Řekové si myslel-, že ji drž- obr Atlas. Teprve v 16. století polsk- hv-zdář M-kuláš Kopern-k změřil poh-b- těles na neb- a dokázal, že středem soustav- je Slunce. Ital Galileo Galilei novým- v-nález-, kter-mi byly dalekohled-, poh-b- těles sledoval. C-rkev však všechn- jej-ch spis- zakázala.

 

 Jazykový rozbor:

Muž a pes se brodil sněhem po stezce společně. Muž byl sebevědomý a plný energie, ale na severu byl nováčkem. Nedbal rady zkušených starousedlíků, že v takovém mrazu nikdo nemá cestovat sám.

( Jack London – Rozdělat oheň)

1.      Z kolika vět se text skládá.

2.      U souvětí určete počet vět.

3.      Z první věty textu vypište základní skladební dvojice a určete druh podmětu a přísudku.

4.      V druhé větě textu určete slovní druhy.

5.      Vyjádřete obsah posledního souvětí větou jednoduchou.

6.      Nahraďte slovo energie synonymem.

7.      Vypište z textu zájmena a určete jejich druh.

8.      Určete větné členy – společně, na severu, nikdo.

9.      Vysvětlete, kdo to byl starousedlík.

10.  Popište psa, který ho doprovázel.

 

  Sebehodnocení:

1.      Co se mi dnes povedlo?

2.      Co bych měl změnit na svém přístupu?

3.      Proč bychom měli znát slovesa?

Budu tyto informace potřebovat ve svém osobním i profesním životě?

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>