Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sjednocení Německa, Itálie

24. 11. 2007

Dějepis – tematický celek: Revoluce 1848/1849 – Pokus o sjednocení

Cíl: Pokus o sjednocení Německa a Itálie

Zhodnocení cíle: tento proces měl vliv na celou střední Evropu, neboť vytvářel předpoklady pro vytvoření všech států do centralizovaných útvarů, což nebylo. Státy jako Německo, Itálie tedy bývalé země Svaté říše římské národa německého byly rozdrobeny na mnoho států a státečků. Důsledkem centralizace Německa a především následné militarizace Německa se vytvořila obrovská, ale také velmi nebezpečná země pro okolní svět. Vše bylo dějinami potvrzeno během století. Sjednocení Německa a Itálie proběhlo v 19. století a v dalším došlo ke dvěma světovým válkám, kde hlavním iniciátorem bylo Německo a v té druhé se přidala Itálie.

Struktura:

a)      opakování

b)      nová látka

 Hospodářské sjednocování, revoluce v německých státech, frankfurtský sněm a parlament, odmítnutí pruského krále, snahy o sjednocení Itálie, povstání Neapolsku a Lombardii, návrat ke starým poměrům

c)      slovníček pojmů

d)      shrnutí – otázky

e)      zhodnocení cíle

f)        sebehodnocení

Opakování

Kdy byla Francie vyhlášena republikou?

Co to byly národní dílny?

Kdo byl Ludvík Bonaparte?

Co je banket?

Co je socialismus?

 

Nová látka

Hospodářské sjednocování

Snaha liberálů o sjednocení jednoho státu byla plná nadějí na úspěch. Důvodem jejich radosti byla hospodářská převaha, kterou mělo Prusko na počátku 30. let 19.st.

 

Revoluce v německých státech

Březen 1848 dorazily zprávy o revoluci v Neapolsku, ze strachu urychleně propustili neoblíbené ministry, zřizovali občanské gardy, vyhlásili rovnost občanů.

Berlín – ohnisko – boje

Březen 1848 – vítězství vzbouřenců – pruský král slíbil svolat sněm a vydat ústavu.

 

Frankfurtský parlament

1848 – ve Frankfurtu nad Mohanem Národní shromáždění – ústavu pro sjednocené Německo, tento parlament vytvořil vládu kromě poslanců z Čech. Zazněla myšlenka sjednocení Německa, která zajímala mnoho poslanců.

 

Odmítnutí pruského krále

Vytvořily se dva předpoklady maloněmecká a velkoněmecká, nakonec se vytvořila maloněmecká. Až Hitler vytvořil představu velkoněmeckou a spojil Německo a Rakousko. 1849 vypracovali ústavu nového německého státu, chtěli zajistit Fridrichovi Vilémovi císařskou korunu. Fridrich Vilém odmítl přijmout korunu z rukou frankfurtského sněmu. Nakonec vše ztroskotalo.

Byl obnoven německý spolek.

Snahy o sjednocení Itálie

Na Apeninách došlo k problémům, a proto se začaly objevovat tendence a snahy a sjednocení. Vznikaly spiklenecké organizace a pokoušely se organizovat lidová povstání. Někteří Italové vkládali naděje do papeže, jiné skupiny zase do dynastie, která vládla v Piemontu a Sardinii, Savojsku.

Vůdčí roli sehrála při sjednocování savojská dynastie. Králové Savojska museli bojovat s Rakouskem, když chtěli sjednotit stát. Boj  savojští králové prohráli a odstoupili území Rakousku.

Povstání Neapolsku a Lombardii

Na Sicílii a v Neapolsku vypuklo povstání lidí proti králi Ferdinandovi . V březnu vystoupení v Miláně a v Benátkách, kde vyhlásili republiku. Karel Albert byl v červenci 1848 poražen u Custozzy a rakouský maršál Radecký dobyl Milán.

 

Návrat ke starým poměrům

Obnova války proti Rakousku zavdala příčinu k opětovnému sjednocení Itálie, i když prohráli savojští. Syn Viktor Emanuel uzavřel s Rakouskem mír a pokusil se o sjednocení. V létě 1849 byly dobyty Benátky. V papežském státě se dostal k moci zase sám papež a krize byla potlačena.

 

Slovníček:

Mandát – pověření

 

Shrnutí:

  1. Proč se sešel frankfurtský parlament?
  2. Jaké byly představy německých liberálů?
  3. Proč odmítl pruský král císařskou korunu?
  4. CO se stalo v roce 1848 v Itálii?

 

 

Sebehodnocení:

  1. Jak jsem se dnes snažil?
  2. Co se mi dnes povedlo?
  3. Pochopil se vývoj událostí ve Francii?
  4. Co musím zlepšit?

Viktor Emanuel II.

Viktor Emanuel II.
Viktor Emanuel II.

Viktor Emanuel II., též Vittorio Emanuele II Carignano, (14. března 18209. ledna 1878) byl od roku 1861 prvním králem sjednocené Itálie. Pocházel ze savojské dynastie.

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>