Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rétorika

Ø      Pochází z řečtiny

Ø      Zabývá se řečnictvím

Ø      Vznikla v Athénách – 5. st. př. n. l.

Ø      Sokrates, Platon – chtěli pravdivě sdělovat myšlenky posluchačům

Rétor

Ø      Řečník

Ø      Dokáže mluvit fundovaně před větší skupinou

Ø      Sokrates

 

Historie rétoriky

První řečník Gorgiás

Ø      Zavedl školu rétoriky

Ø      Podle něho mělo slovo velikou moc

Ø      Slova ovlivňují lidi

Výborným řečníkem byl Hippokrates

Ø      Zajímal se o mluvené slovo

Ø      Domníval se, že mluvené slovo může mít vliv na zdraví člověka

Ø      Vytvořil psychologickou škálu temperamentů: cholerik, melancholik, sangvinik, flegmatik

Ø      Jeho teorie vycházela z tělních tekutin

Ø      Veškeré vědění z psychologie použil při určování správných řečníků. Správný řečník je sangvinik,  je společenský a přizpůsobivý.

Ø      Melancholik se může rozplakat, cholerik chce ovládat velkou skupiny a posléze s ní manipulovat

Démosthenés

Ø      Slavný řečník, který překonal sám sebe

Ø      Stal se mistrem v rétorice

Ø      Zpočátku měl problém s dechem

Ø      Od narození sdělil slabý hlas, nejasnou výslovnost, trhal ramenem

Ø      Vše odstranil ( překřičel příboj, nad postel zavěsil meč)

Sokratés

Ø      Filosof, řečník, zakladatel dialogu

Ø      Snažil se své posluchače naučit mluvit

Ø      Nejdůležitějším úkolem bylo dovést je k pravdě

Platón

Ø      Žák Sokrata

Ø      Tvrdil, že řečnictví je psychagoria – vedení duší

Aristotelés

Ø      Žák Platóna

Ø      Filosof, který systematizoval veškeré vědění

Ø      Napsal knihu o rétorice:

1.      část : Příroda - dokonalost mluveného projevu je dána geneticky

2.      část : Umění   - řečník musí sladit verbální a nonverbální komunikaci

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>