Jdi na obsah Jdi na menu
 


Můj domov - literatura

26. 11. 2007

Literatura – šestý ročník – tematický celek: Můj domov – s.29

cíl: Zmatení jazyků

Struktura:

a) opakování – přehledu literatury – viz minulá písemná práce

b) čtení s porozuměním – s.29, s.30,31,32

c) vysvětlení ukázek

d) obsah děje ukázky s.31

e) s.31 lidskost f) shrnutí přehledu literatury

g) sebehodnocení

Opakování:

Co je literatura?

2. Jak se rozděluje?

3. Jak musíme literaturu zpracovávat?

4. Jakým způsobem byla literatura zapisována?

5. Jaký nejstarší spis je znám?

6. Vysvětli pojem egyptská literatura?

7. Antická literatura se dělí na řeckou a římskou, jaké znáš autory?

Kontrola dú

Čtení s porozuměním: O zmatení jazyků Biblické příběhy – báje o počátku národů, ctižádost dorozumět se, otevřenost vůči jiným kulturám Babylon – „tady je hotový Babylon“?

Co označuje toto rčení? Proč přišel trest? Tím trestem míníme pomatení jazyků? Jaký trest byste navrhli vy? Existuje způsob, jak znovu spojit národy?

František Kožík : Černý mor

Jaké významy, představy vzbuzuje titul?

Jak na vás působí obrázek? Jak se chovali lidé nenakažení k těm nakaženým?

Jak bojovat proti pověrám?

Jak léčit mor?

• děj→nástroj děje učení jako hromada učebnic, krmení jako krmivo

• děj→místo děje: práce, učení jako učiliště, zatáčka, vjezd

• činnost (povolání)→místo jeho výkonu: vazačství, řeznictví

• děj→výsledek děje: diplomová práce, požehnání

• vlastnost→její projev bohatství, pozornost jako dárek, milost jako být milý konkrétním činem, pedofilie původně láska k dětem, po přenosu souložení s dětmi nebo prohlížení dětské pornografie

• činnost→funkce nebo status: cestující, pracující, rodič

• děj→konkrétní způsob jeho provedení: například volby jako procedura s hlasovacími lístky, vzdělávání jako školní výuka, milost jako právní akt vládce

• nádoba→obsah: snědl celý talíř, dám si ještě sklenici, ovocný pohár

• měřidlo→míra vysoký šest stop, rychlost pět uzlů

• místo→obyvatelé nebo přítomní země truchlí, stadion jásá

• místo→orgán moci Německo kapitulovalo, Praha to neschválila

Renesance : Dante Alighieri -13/14 . st. - Božská komedie

William Shakespeare - 16/17 st.- Romeo a Julie

Baroko : John Milton - 17/18. st.- Ztracený ráj

Jan Ámos Komenský – 16/17. st. – Labyrint světa a ráj srdce

Klasicismus : Moliere – 17/18. st. – Lakomec

Romantismus : Victor Hugo – 19.st. – Chrám Matky boží v Paříži

Národní obrození :Josef Dobrovský – 18/19. st. – Zevrubná mluvnice českého jazyka

Karel Havlíček Borovský – 19.st. – Tyrolské elegie

Božena Němcová – 19. st. – Babička

Realismus : Honoré de Balzac – 18/19. st. – Otec Goriot

 Májovci : Jan Neruda – 19.st. – Malostranské povídky Vítězslav Hálek – 19.st. – Muzikantská Liduška

Nihilismus ( rozpad dosavadních hodnot)

impresionosmus ( směr založen na okamžiku)

Charles Baudelaire – 19.st. – Květy zla

Paul Verlaine – 19.st. – Moudrost

Jean Arthur Rimbaud – 19.st. – Iluminace

Sebehodnocení:

1. Jaké vědomosti z líčení mohu použít v praxi?

2. Uvědomuji si, že čeština je systém a tedy vše souvisí se vším?

3. Ve slohu musím ovládat slovesa a jejich tvary, protože jinak nemohu napsat slohové cvičení.

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>