Jdi na obsah Jdi na menu
 


Realismus

22. 9. 2008

MSCN 3

 

2.9. 2008

CÍL: opakování 2. ročníku

Fixace poznatků pro písemné opakování)opakování a zpracování MO z LI

Webové stránky

Přehled mimočítankové četby:

 

III.             ročník

1.      Michael Šolochov: Tichý Don

2.      Romain Rolland: Petr a Lucie

3.      E.M.Remargue: Na západní frontě klid

4.      E. Hemingway: Sbohem, armádo

5.      Jiří Wolker: Výbor z poezie

6.      Vítězslav Nezval: Výbor z poezie

7.      Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník

8.      Vladislav Vančura: Markéta Lazarová

9.      Karel Čapek: Válka s mloky

10.  Marie Majerová: Siréna

 

Struktura:

1.organizační záležitosti

a)      představení

b)      představení třídy

c)      životopis vlastní

d)      pravidla

2.učební pomůcky

a)      Literatura v kostce

b)      ČJ v kostce

c)      CV v kostce

d)      Čítanka v kostce

e)      Sešity : A4 2x

f)        Kulturní deník, ročníková práce

g)      Návštěva muzea

3. opakování

obsah učiva druhého ročníku

2.      ročník ( realismus, májovci, ruchovci, lumírovci, historická próza, venkovská próza, realistické drama, literatura na přelomu 19./20. století)

realismus

19.století – rozmach přírodních věd, zdokonalení mnoha výrobních technologií ( strojové velkovýroby – industrializace= zprůmyslnění, aplikace poznatků v praxi

nové pohledy na řešení společných problémů 1834

 

skupina : Mladá Evropa

Svatá aliance ( sociální a politická teorie)

 

Evolucionalismus

 

Charles Robert Darwin ( 1809-1882)

-         O vzniku druhů přírodním výběrem

-         O původu člověka

 

 

Historický materialismus

Karel Marx

Bedřich Engels

Anarchie, romantismus

 

Realismus – pozitivizmus ( Gustav Coubert – francouzské umění

 

Honoré Daumier

 

Pozitivizmus –n pozitiv – jistý, spolehlivý – metoda pozorování, popisu třídění poznatků, třídíme poznatky – prostřednictvím smyslových vjemů získané empiricky

 

August Comte – Kurz pozitivní filozofie

Kritický realismus – typ realismu, zesílená kritičnost, angažovanost v literatuře

 

Znaky:

  1. pravdivý obraz skutečnosti bez idealizace, přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka
  2. typizace na jednotlivé je zobrazeno obecně, literární hrdina se proměňuje, vyvíjí, někdy je jeden ústřední hrdina nahrazen kolektivem
  3. objektivní přístup ke skutečnosti
  4. autor není účasten, stojí jakoby nad příběhem
  5. svůj názor uplatňuje výběrem faktů, témat, postav
  6. román je analýzou skutečnosti – oslabuje sevřený děj
  7. nové výrazové prostředky: hovorová řeč, nářečí, archaismy

 

Naturalismus

-         krajní směr realismu, aplikuje teorii dědičnosti nebo determinaci prostředím na literaturu

-         člověk je omezen svou biologickou podstatou, zobrazen jako výsledek vlivu prostředí a dědičnosti natura – příroda

 

Realismus ve světové literatuře

Francie

Honoré de Balzac /onoré de balzak/ ( 1779-1850)

Zakladatel realismu

Dílo:

Cyklus – Lidská komedie – 100( téměř) románů – obraz společnosti od francouzské revoluce – důkladný popis různých prostředí i postav všech společenských vrstev –měšťanské společnosti – dravost, mamonářství, touha po moci a zisku, pokrytectví

 

Román – Otec Goriot – z prostředí měšťanského penzionu – ústřední titulní hrdina – bohatý kupec, který svým dcerám rozdělil majetek a byl jimi opuštěn. Evžen Rastignac je mladý muž na vzestupu, zpočátku sympatický, dobromyslný. Tento muž je formován prostředím, a tak se mění jeho charakter – honba za penězi. Vautrin je uprchlý zločinec, jenž je zlý a cynický. Má obrovský vliv na Rastignaca. Ukazuje mu, jak být úspěšný v dračí společnosti. Prolínání několika osudů ( mravní hodnoty ustupují, vše je přepočítáno na peníze, cit je-li upřímný a otevřený je považován za slabost).

Podrobné popisy města, ulic, domů, zařízení bytů

Jazyk – charakterní postavu i prostředí – realistický román – encyklopedie

 

Román Eugenie Grandetová – příběh vypráví o lakomci, který zničí štěstí dcery, aby vyplácením věna nezmenšil své bohatství.

 

Román Ztracené iluze – venkovský člověk, který přichází do města Lucien Rubermpré poznává Paříž, objevuje rub a líc života ve městě, úspěch záleží na zájmu těch, kteří umění slouží. Dilema je čestně žít x zaprodat se.

 

Román Lesk a bída kurtizán – o vztazích nejvyšších vrstev společnosti s podsvětím

 

Gustav Flaubert / gistón flobért/  ( 1821-1880) – mistr zobrazování vášní a cit. vzplanutí

 

Román – Paní Bovaryová – hlavní postava Emma je dcera bohatého sedláka, ale velmi trpí v zajetí nudným měšťanským životem – touží po přepychu i romantice, hledá smysl života, utíká před banalitou života k nové lásce. Mladý muž z ní jen tahá finance. Deziluze ji zabíjí. Emin manžel je venkovský lékař Karel Bovary – dobrák, ale omezený člověk, lékárník Homais je upovídaný a plný frází a pokroku, měšťák a patolízal.

 

Román – Citová výchova – příběh je o rozčarování z prázdného života měšťanské společnosti – autobiografie

 

Guy de Maupassant /gi d mopasán/ (1850-1893)

Mistr povídky a novely, převažuje popis a vypravování

 

Povídka – Kulička – z prusko-francouzské války – o nevěstce, kterou zbabělí spolucestující pohrdají – ač všechny zachránila

 

Román – Miláček – o pařížském novináři, který k rychlému vzestupu bezohledně využívá žen

 

Émile Zola (1840-1902)  zakladatel naturalismu ( teoretik i tvůrce), vývoj tvorby od studia člověka ( lidského životopisu) a jeho pasivity přes kritiku společnosti až k obrazu lidské aktivity

 

Román – Tereza Raquinová – hrdinka je hříčkou vlastních sklonů a vrozených chyb, výsledek je možnost svobodné vůle

 

Románový cyklus: Rougon-Macquartové

Zabiják – z prostředí pařížských krčem, vliv alkoholu na mravní svědomí – kritický tón

Germinal – román – z prostředí hornické stávky

Nana

Lidské bestie – obraz společnosti a polosvěta

 

Anglie

Počátky realismu

Daniel Defoe – Robinson Crusoe

Swift – Guliverovy cesty

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>