Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ztracená generace - USA

15. 10. 2008

Literatura v USA

Ztracená generace ( last generetion) označují generačně blízké skupiny americké společnosti básníků a prozaiků. Ve 20 letech 20.století je vidění ovlivněno zážitkem I.světové války a pocitem neschopnosti zařadit se po válce do života.

Základním tématem děl příslušníků generace je zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot a hledání východisek – útěk do přírody.

Hrdiny próz –jednotlivci ztracení v nepřehledném labyrintu světa, rozvracení, silně citově založení lidé, nenacházejí nikde zakotvení.

 

Francis Scott Fitzgerald

William Faulkner

John Steinbeck

 

 

Francis Scott Fitzgerald /freusis skot ficžereld/ (1896-1940)

Spisovatel a dobrovolník za I.světové války, který se po neúspěchu románové prvotiny oženil a dostal do bohaté rodiny. Patřil mezi newyorskou smetánku, ve 30. letech prožil rodinnou krizi, jež byla způsobena duševní nemocí jeho ženy Zeldy. Poslední léta života prožil psaním scénářů pro Hollywood. Byl autorem řady povídek, románů, nejvíce ho zajímalo téma: osudovost lásky a střet hrdiny s americkým snem o úspěchu a bohatství.

Stává se soudcem společnosti, která je založena na penězích a moci peněz, podlehájící sebeklamům

 

Na prahu ráje – prvotina s autobigrafic. Prvky

 

Povídky jazzového věku – soubor, symbolického pojednání období konci války

 

Krásní a prokletí

 

Něžná je noc –román s autobiografickými prvky, hodnotící mravní krizi mladého psychiatra Dicka Divera a zhroucení jeho kariéry. Miloval duševně nemocnou dívku Nicole. Deziluze, končí harmonie a iluze přichází pocit marnosti, skepse a vše vrcholí mravní krizí, a to vědomou závislostí na bohatých.

 

Poslední magnát

 

Velký Gatsby –Vypravěčem, aktérem příběhu je Nick Carraway, přiel do USA obchodovat s cennými papíry. Sousedem je Jay Gatsby, člověk proslulý bohatstvím, pompézní večírky…

Nick se stává prostředníkem mezi Gatsby a jeho sestřenicí Daisy. Po odchodu Gatsbyho jako chudého vojáka se provdala za milionáře Toma Buchanana. Gatsby se snaží Daisy znovu získat. Daisy ho nemiluje, ale líbí se jí jeho postavení. Když Daisy srazí milenku svého muže, Gatsy vezme vinu na sebe. Tom Buchanana udá Gatsbyho manželovi své milenky a ten ho zastřelí. Daisy a Tom opouštějí USA. Gasby zůstává sám, tedy jenom pomyslně, neboť je mrtvý. Na pohřeb nikdo nepřišel.

 

William Faulkner / viljem fóknr/ ( 1897-1962)

Byl prozaikem i nositelem Nobelovy ceny 1949. Narodil se v Missisippi, za I. světové války byl letcem americké armády ve Francii. Žil dobrodružným a tuláckým životem, pokud neměl peníze příležitostně pracoval. Velice brzy měl literární úspěch, a ten mu dovolil, že se usadil a věnoval se pouze literatuře. Se ztracenou generací souvisí volně. Jeho vzorem byl Dostojevskij, naturalismus, moderna.

Stal se novátorem kompozice moderního románu: koncepce je roztříštěná, chaotická a logicky vytváří příběh.

 

Sartoris – román o válečném navrátilci, který marně hledá smysl života. Tento román se stal začátkem volného cyklu románů, vymyšlené prostředí – okres Yoknapatawpka /jaknopatája/

Obraz rodného kraje autora – Oxford ve státě Missisippi. Postavy příslušníků několika rodin prochází průřezem všech románů: Sartoriové, Snopesové/snoupsové/, Compsonové/kompsonové/, Sutpenové /satpenové/

 

Hluk a zuřivost – experimentální román, řešící úpadek a zkázu staré jižanské rodiny aristokratů. Psáno metodou proudu vědomí, prolínání 4 dějových rovin.

 

Když jsem umírala – román o životě chudých bělochů, o přesunu umírající matky do míst, kde jsou pochování její příbuzní. Dílo obsahuje 59 monologů různých vypravěčů.

 

Svatyně

 

Srpnové světlo

 

Absolone,Absolone!

– román o zakladateli rodu Thomasovi Suptpenovi /satpena/. Pocházel z chdé bělošské rodiny, zbohatl, poznamenal své potomky vinou rasových předsudků. Na individuálních osudech je zobrazen život jižanských  plantážníků. Časový úsek 100let až počátek století.Jsou zde zachyceny monology několika vypravěčů, kteří hodnotí subjektivní události. Autor řeší otázky viny a trestu za neodčinitelný hřích – zotročení člověka – problematika rasová, sexuální, generační hřích jako důraz na psychologii postav.

 

Divoké palmy

Román ( mimo předchozí dějový cyklus)

Jedná se o odpovědnost člověka za jeho chyby, činy, které jsou řešeny ve dvou dějových liniích samostatně. Autor hovoří v dílech o s těchto problémech: nedovolené lásce, smrt ženy po nelegálním potratu, nucená práce pro muže.

Stařec Missisippi – o trestanci, jenž během povodní zachránil těhotnou ženu a nenarozené dítě.

 

John Steinbeck /džon stajbek/ (1902-1968)

Byl prozaik, nositel Nobelovy ceny 1962.Narodil se v Kalifornii a většinu života studoval biologii, prošel řadou zaměstnání ( plně se věnuje literatuře).Mělo na něj vliv spíše evropanství. Spisovatel velkého porozumění pro psychiku člověka z okraje lidské společnosti. Polemizuje s tradičními náboženskými hodnotami, řeší konflikt dobra a zla. – lidská svobodná vůle.

 

Svrhněte bomby- reportáže ze světových bojišť

Plán Tortila- úsměvný román ze 30 let 20.století. Monterey, kalifornské pobřeží.

Příběh vypráví o Dannym, jeho přátelích Velkém Joeovi, Pilátovi.

Neznámý pozorovatel by se o nich zmínil jako o pobudech, opilcích, zlodějích na kalifornském pobřeží, neboť se v té době potloukalo tam mnoho opilců.

Autor vidí skupiny lidí, z kterých vyzařuje láska, vlídnost, radost ze života, mystický smutek. Popisuje přátelství a společenství lidí. Pro své lumpány našli pádný důvod a dobrý skutek šel většinou cestou podvodu a krádeže.

 

Hrozny hněvu

Jde o kritický sociální román, který byl napsán v Kalifornii ve 30 let 20.století. Příběh se odvíjí od rodiny Joadových: otec Tom, bratr Jan, čiperná matka Joadová, dcera Růža, synové Tom a Al, děti Rulička a Winfielf.

Rodina má svou farmu v Oklahomě. V důsledku velkovýroby  začínají zhoršovat životní podmínky. Přicházejí velká sucha, pozemky zabavují banky, obyvatelé hromadně odchází do Kalifornie. Takový osud postihl i rodinu Joadových. Přicházejí do uprchlického tábora, kde je nedostatek práce. Od Růži odchází manžel, v táboře česačů broskví Tom zabil šerifa, zachraňuje se útěkem. Růže se narodí dítě a má mateřské mléko, a tak nakrmí hladového muže a on přežije.

V pochybné bitvě

O myších a lidech

Na východ od ráje

Na plechárně

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>