Jdi na obsah Jdi na menu
 


Renesance - 1. část

25. 10. 2009

Renesance – počátek 14.století (Itálie) – počátek 17. století – znovuzrození

„la renaissance“

 1. soumrak středověkého světa – přibližným mezníkem – 1492 – objev Ameriky
 2. rovnováha feudalismu byla narušena hospodářskou krizí
 3. změny v hospodářské mapě Evropy – objevné plavby – objevení Ameriky, cesty Asie
 4. společenská hierarchie – společnost – ovládána šlechtou, duchovenstvem – zmenšený majetek církve po křížových válkách
 5. upadla moc papeže a církve – jednota církve rozbita
 6. vědecké zkoumání – objevy Koperník, Galileo Galilei – kulatost Země
 7. vynález knihtisku – Johanes Gutenberg
 8. kulturní život měst

Situace:

 1. vliv zámořských objevů
 2. vzestup měšťanstva, měst
 3. rozvoj věd společenských, přirozených ( astronomické objevy)

Koperník, Galileo, důkaz kulatosti Země

4. vynález knihtisku Gutenberg – rychlejší předávání (zkušeností, vedení)

 

Literatura

-ostrý střet se středověkým myšlením

-aristokratické  pojetí života

-vznešená témata lásky – ušlechtilý postoj k lásce

Dogmata církevního života – cítění měšťanské společnost

 

Ovzduší a znaky literatury:

- znovuzrození antiky – obrození a antický vzor

-         nový ideál vzdělávání – touha po pravdivém poznání člověka 

-         pozemský život

-         středověké poznání boha a zájem o posmrtný život

-         všestrannost poznání

-         kult smyslů a rozumu proti kultu víry

-         rozvoj smyslů a rozumu proti kultu víry

-         rozvoj literatur v národních jazycích místo latiny

-         pocit sebevědomí člověka proti víře ve vlastní síle

-architektuře – vodorovné pravoúhlé linie – iónský styl – sloupy, podloubí, kopule

-malířství – návrat k přírodě – objev perspektiva

-sochařství – mnohostrannost umělců – MICHELANGELO BOUNARROTI – sochař, stavitel, malíř, básník

 

LEONARDO DA VINCI

-         sochař, stavitel, malíř, básník, biolog, objevitel, nakreslil anatomii lidského těla

-         namaloval – Mona Lisa, Tři Madony ve skalách, Poslední večeře Páně

-         konstruktér, teoretik umění

-literatura: nauková – životopisná, cestopisná, pedagogická

lyrika ( city člověka)

 

 

 

Rozdělení literatur:

Italská literatura:

Dante Alighieri

(1265-1321)

Původem byl florentský šlechtic. Studoval na boloňské univerzitě, dále se vzdělával při klášterních škole. V druhé polovině 90.letech pracoval ve florentské správě, politicky se hlásil ke straně bílých guelfů. Za jeho nepřítomnosti zvítězili černí guelfové. Dante byl odsouzen pro podvratnou činnost k upálení na hranici. Byl mu zabaven celý majetek. Od této doby se stal psancem.Pobýval v řadě mest, posléze se usadil v Ravenně, zde byl pohřben.Cestoval s diplomatickým posláním, onemocněl malárií ( přenosná nemoc, příznaky: křeče, tiky..)

 

Dílo:

 1. období tzv. sladký styl ( dolce stil nuovo)

Nový život – milostné básně komentované prózou. Předmětem jeho platonické lásky

Dante se s ní setkal poprvé v devíti letech, podruhé v 18 letech.Beatrice předčasně zemřela.Básníkova celoživotní láska byla jeho životní inspirací.

Hostina- obsahuje filozofická díla na téma nesmrtelnosti duše, cnosti…

O lidovém jazyku –pojednává o jazykových skupinách a o 14 dialektech …

 

Božské komedie- alegorická básnická skladba o 100 zpěvech v toskánském dialektu. Dante pro volbu středního stylu volil terciny (3veršové strofy s rýmovým schématem aba, bcb, cdc).

Skadba je rozdělena do tří oddílů: Peklo, Očistec, Ráj.

 

Obsah: Líčí putování básníka třemi záhrobními říšemi v časovém rozmezí jednoho týdne počínaje Velkým pátkem r.1300, a to za Vergiliova doprovodu po peklu a očistci, v ráji byl doprovázen Beatricii.

Z temného lesa (symbol hříchu) básník zachraňuje Vergilius(symbol rozumu a světské autority) a provází ho předpeklím a peklem, znázorněným kuželovitou propastí o 9 soutředných kruzích, v nichž se trápí hříšníci podle své míry své viny.Dante se schází s filozofy, vladaři, teology a rozmlouvá s nimi.

Nejníže ve středu je Lucifer, který trestá 3 největší zrádce všech časů: Jidáše, Bruta s Cassiem.

Očistec představuje vyvýšeninu v moři, zde si hříšníci odpykávají 7 smrtelných hříchů (pýcha, závist, hněv, lenost, lakota, marnotratnost, nestřídmost, smilstvo). Mezi knížaty vlažnými ve víře se nachází i čeští králové. V rajském lese se básníka ujímá Beatrice a sv.Bernard (symboly nadpozemské dokonalosti a Božího zjevení) a vedou jej do ráje.

Shrnutí středověkého vzdělání, poutě záhrobními říšemi…symbol lidského života.

 

Renesanční znakyJ

 1. trest za lidské viny

 2. láska k antické vzdělanosti ( autor dovolávají se Homéra)

 3. touha člověka po poznání

 4. střetává se středověkým myšlením

 

 

 

 

 

 

Giovanni Boccaccio ( 1313 – 1375)

Předchůdce italské renesanční prózy, obdivoval humanismu, zakladatel novodobé prózy.

Narodil se v bohaté rodině florentského obchodníka jako nemanželský syn. Otec byl přísný. Chlapec se učil kupcem. Studoval na univerzitě, absolvoval práva v Neapoli. Otec mu umožnil styk s královskou rodinou.Zde prožil nešťastnou lásku k hraběnce Marii d´Aquino. Pod jiným jménem vystupovala v jeho dílech , tedy jako Fiammetta. Po návratu z cest měl řadu diplomatických prací. Posléze prodělal krizi náboženství, pak přijal nižší svěcení.

Přátelství s Petrarkou zachránilo jeho nejčtenější dílo Dekameron.Církevní představitelé ho však nutili, aby spis spálil.

Dekameron

Vrcholem rozsáhlé a mnohostranné jeho tvorby, je to cyklus stovky novel, rozdělených po deseti do deseti dnů. Příběhy si vypráví 3 mladíci a 7 urozených žen, kteří utekli před morem v roce 1348 z Florencie na venkov. Rámcová povídka spojovala novely v komplex.

Forma – novela – kratší prozaický útvar s překvapivým obratem v závěru. Nezabírá dlouhý časový úsek a  je zde omezený počet postav.

 

Charakteristika:

- asketické uspořádání světa

- pozemský svět a radost

-         zcela světská témata – láska, nevěra

-         kritika soudobých mravů ( úsměvná, ironická chamtivost)

-         žena jako rovnocenný partner muže

-         frivolní historky ( nejrůznější nehody, šlechtické činy ctnostných mužů i žen. Novely mají milostné náměty. Hlavní roli hrají rafinované léčky milenců, které klamou manžele a rodiče, a proto řeší rodinné problémy.

-         Příběhy jsou modifikovány tak, aby bylo patrno, že zachycují spektrum rozličných společenských typů.

Překlady: do češtiny 15

Hynek z Poděbrad

 

Dílo:

Filocolo – řeší milostné vztahy k ženám , lyrická báseň

 

Žal paní Fiametty – první psychologický román, v kterém vylíčil problémy nešťastných milenců, protože rodiče brání lásce.

 

Život Dantův – kniha, v které vylíčil svůj obdiv k Dantovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>