Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tradice světové literatury

15. 10. 2008

Tradice světové literatury od počátku do poloviny 15. století

Tradice světové literatury – vznikla již v pravěku – ústní slovesnost, civilizace Předního východu – 4. tis.př.n.l.

Starověká literatura:

a)      orientální

b)      antická

orientální

        sumerská, akkadská: Epos o Gilgemašovi – nejstarší epos, hledá nesmrtelnost; Chammurabiho zákoník,

        staroegyptská : Kniha mrtvých, Egypťan Sinuhet, Hymnus na slunce: Achnaton

        hebrejská – Starý zákon : Tóra ( 5 knih Mojžíšových), soubor Proroků, Žalmy, biblické příběhy, mýty o stvoření

        indická: Rámajána, Mahabharáta

        perská: Avesta

        čínská: Kniha písní, Konfucius

 

antická literatura

řecká: archaické, attické, helénistické

                  -archaické

                  Homér: ÍLIAS A Odyssea

                  Sapfó: opěvuje krásu

                  Anakreón: pijácká

                  Ezop: bajky

                  -attické

                  tragédie

                  Aischylos: Sedm proti Thébám, Prosebnice, Oresteia

                  Sofoklés: Élektra, Antigóna, Král Oidipus

                  Euripidés: Élektra, Alkéstis, Ífigénie v Tauridě, Médea

                  Komedie

                  Aristofanes: Jezdci, Žáby, Mír

                  Historie:

                  Hérotos, Thúkydidés

                  Filozofie

                  Platon, Aristoteles

                  Helénistické

                  Archimédés, Menendros

Římská: archaické, zlatý věk, stříbrný věk:

                  Archaické:

                  Komedie

                  Plautus: Komedie o hrnci

                  Zlatý věk

                  Řečnictví: Cicero

                  Paměti: Caesar

                  Lyrika: Catullus, Vergilius: Aeneis, Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické

                  Ovidius: Umění milovat, Proměny

                  Stříbrný věk

                  Satira: Martilias: epigramy

                  Filozofie: Seneca

                  Historie: Tacitus

Období úpadku: Marcus Aurelius: Hovory k sobě

 

Středověk

a)      náboženská – latinská: Nový zákon: 4 evangelia ( Marka, Lukáše, Jana, Matouše)

                              epištoly

b)      světská: hrdinské národní eposy:

francouzská píseň o Rolandovi – boj Francouzů proti Arabům, vojska Karla Velikého vedené Rolandem, před úplnou porážkou a před svojí smrtí zatroubil na kouzelný roh olifan, aby varoval císaře.

Německá píseň o Niebelunzích – střet Hunů s Burgundy ( barbarská doba), boj Brunhildy a Krimhildy

Kallevala – finský národní epos

Ruská: Slovo o tažení Igorově: žalozpěv nad osudem vojsk knížete Igora Svjatoslaviče v tažení proti Mongolům, aby si mohl vytvořit svůj vlastní stát: Kyjevskou Rus.

 

Analýza textu ( literární a jazyková)

  1. téma skladby:
  2. interpunkce v textu:
  3. slovní druhy v textu:
  4. literární žánr – vysvětlete podstatu:
  5. větné členy v ukázce:
  6. příklady asimilace:
 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>