Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějepis – Oblast Mezopotámie

 

Struktura:

a)      opakování

b)      nová látka

c)      zápis

d)      shrnutí

e)      zhodnocení cíle

f)        sebehodnocení

 

Opakování:

1.      Kdy se zrodil člověk?

2.      Jak se člověk živil?

3.      Jaký byl rozdíl mezi obživou ve starší době kamenné a mladší době kamenné?

4.      Jaké dovednosti uměli lidé od počátku do doby kovů?

5.      Jak vznikala řemesla , obchod a umění?

6.      Jak se vyvíjela společnost?

7.      Jak vznikala etnika?

 

 

 

 

 

 

 Mezopotámie

 

Přírodní a klimatické poměry

Řecké pojmenování Mezopotámie – Meziříčí, označuje úrodnou kotlinu mezi řekami Eufratem (2700km) a Tigridem (1900km). Celá oblast je na severu ohraničena kurdistánským pohořím a výběžky východního Tauru, východní hranici tvoří pohoří Zagros táhnoucí se z Iránu, jih ohraničují bažinaté oblasti Perského zálivu a západ syrské stepi a pouště Arabského poloostrova.

 

Sumerové

Časové a geografické vymezení

Sumer je původně akkadské označení jižní Mezopotámie. Oblast se rozkládá mezi řekami Eufrat a Tigris. Sahala až k městu Nippur. Centrem bylo město jižně od Bagdádu.

 

Historický vývoj

Archeologové našli sumerské pečetní válečky, doklady archaického textu a zbytky staveb. V této době vznikaly města Kiš, Ur, Lagaš, Umma, Uruk, Adab, Nippur, Mari

Vznik městských států – nejprve byly vystavěny hrazené vesnice, poté města. Společnost ve městech se živila zemědělstvím a směnou produktů a výrobků.

Vzniká chrámové hospodářství

Chrám byl centrum všeho – ekonomiky, řemesel, společnosti

Epos o Gilgemašovi – vypráví o potopě světa

-         souvislost hledejme v tvorbě zavlažovacích kanálků

 

Starosumerské období

/3000- 2350 př.n.l./

Stát musel být organizován, neboť se společnost rozdělila na skupiny bohatých a chudých

Stát byl řízen despotou, panovníkovi pomáhali kněží

 

V této době byly položeny základy civilizace – vzniká písmo – tedy nejstarší druh písma

Lidé v Mezopotámii se zajímají o literaturu ( Epos), výtvarné umění, architekturu i lékařství a další.

 

Shrnutí:

  1. Kde vznikla Mezopotámie?
  2. Kdy vznikla tato říše?
  3. Jakou vytvořili společnost Sumerové?
  4. Jak obhospodařovali své polnosti?

 

Sebehodnocení:

-         Co se mi dnes líbilo?

-         Co se mi nelíbilo?

-         Jak jsem se připravoval na dnešní hodinu?

-         Co bych měl změnit?

-         Proč se učím?

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>