Jdi na obsah Jdi na menu
 


druhá slovesná třída

10. 11. 2007

Český jazyk -  8.r. -  slovesné třídy ( tvarosloví)

Cíl : 2. slovesná třída

Struktura:

v     Motivace: vymysli několik sloves, které používají tvoji učitelé

v     Kontrola dú 143/9

v     Zadání dú 145/15

v     Výklad: druhá slovesné třída: slovesa vyjadřují děj, činnost, stav a změnu stavu

v      

Určujeme u nich mluvnické kategorie ( osobu, číslo, způsob, čas, rod, vid, vzor, třída) podle času : označované jako časování

Slovesa plnovýznamová  ( nosím)

Slovesa pomocná ( byl jsem)

Slovesa jednoduchá : sedím

Slovesa složená ( byl bych býval mluvil)

Tabulka pro druhou slovesnou třídu 

Slovesné třídy

Zakončení sloves

3.os.č.j.

přít. čas

Vzory

Kmen

minulý

poznámka

 

2.třída

-ne

Tisk-ne

mi-   ne

zač- ne

Tisk-  l

Minu-l

Zača- l

Souhláska

-         u –

-         a -

Spolkl

Vinul

počal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cvičení pro určování slovesných tříd

 

infinitiv

3.os.ozn.zp.přít.č.

Příčestí minulé

Před koncovým –l

Je:

vzor

vinout

vine

vinul

 - u -

minul

padnout

 

 

 

 

vyhrnout

 

 

 

 

klesnout

 

 

 

 

spolknout

 

 

 

 

žnout

 

 

 

 

vytknout

 

 

 

 

strnout

 

 

 

 

písknout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakování:

Osoba a číslo

 

Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

(já)

(my)

2. osoba

(ty)

(vy)

3. osoba

(on, ona, ono)

( oni, ony)

 

 

 

Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

(já)  křičím

(my) křičíme

2. osoba

(ty)  křičíš

(vy)  křičíme

3. osoba

(on, ona, ono) křičí

( oni, ony) křičí

 

Cvičení z učebnice :

Kontrola domácího úkolu (143/9)

144/13

doplňte chybějící tvary sloves: ( začne, mine, začne)

 

 

Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

(já) tisknu, začnu, minu

(my) tiskneme, začneme, mineme

2. osoba

(ty) tiskneš, začneš, mineš

(vy)  tisknete, začnete, minete

3. osoba

(on, ona, ono) tiskne, začne, mine

( oni, ony) tisknou, začnou, minou

 

144/14

K následujícím slovesům doplňte tvary příčestí minulého:

Plyne

Tone

Bouchne

Dupne

Kopne

Dosáhne

Přijme

Promine

Usne

Bodne

Píchne

Upadne

dopadne

     

 Pravopisné cvičení

Indiáni ulov-li b-zona. Velkom-sln- vez-r udělil rytíři m-lost. Vstal neobv-kle brz-.

Bab-čka sl-b-la, že na v-stavě zakoup- král-ka, který bude b-lý. Byl s-chravý den.

Sed-me doma a budeme psát úloh-. Pžedstav- l-dí o Zemi a o vesm-ru b-ly rozd-lné.

Indové tvrdil-, že Zem- nesou vel-kánští slon-. Řekové si m-sleli, že ji drž- obr Atlas.

Teprve v 16. stolet- polsk- hvězdář M-kuláš Koperník změřil poh-b- těles a dokázal, že středem soustav- je Slunce.

 

 

           

Shrnutí

1.      Co slovesa vyjadřují?

2.      Jaké u sloves určujeme kategorie?

3.      Vysvětlete pojem časování?

4.      Kolik máme slovesných tříd?

 

Zhodnocení cíle:

Musíme umět používat slovesa ve větách. Slovesa jsou základem českých vět a tedy

i naší mluvy.

 

Sebehodnocení:

1.      Co se mi dnes povedlo?

2.      Co bych měl změnit na svém přístupu?

3.      Proč bychom měli znát slovesa?

4.      Budu tyto informace potřebovat ve svém osobním i profesním životě?

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>