Jdi na obsah Jdi na menu
 


slovesný vid

10. 12. 2007

Slovesný vid – vyjadřuje dokonavost nebo nedokonavost děje slovesa.

Slovesa vidu nedokonavého vyjadřují děj neohraničený, probíhající v minulosti ( psal jsem), v přítomnosti (píšu), v budoucnosti ( budu psát)

Nedokonavá slovesa vyjadřují budoucí čas pomocí tvaru slovesa být ( budu psát) nebo pomocí předpony po- pů- ( půjdu, poroste)

Bát se – budu se bát

Běhat – budu běhat

Činit – budu činit

Být –

Bývat-

Čekat – budu čekat, počkat – počkám

Dýchat – budu dýchat

Házet sebou – ned, hodit sebou – dok.

Hnát, honit – budu hnát, budu honit

Ťukat – budu ťukat

Ťuknout – dok.

 

Slovesa vidu dokonavého vyjadřují děj ohraničený v minulosti ( napsal jsem) nebo v budoucnosti ( napíšu). Nemohou vyjádřit přítomný děj a jejich tvary přítomné vyjadřují budoucnost ( budoucí čas).

Představit

Provést

Přejít

Přidat

Přijet

Přijmout

Připadnout

Říci

Skočit

Skončit

Slíbit

udělat

Udržet

Uvidět

 

 Slovesa, která se často liší jen videm, vytvářejí vidové dvojice

připravit – připravovat

způsobit – způsobovat

zdvihnout – zdvihat

získat – získávat

zbavit se- zbavovat se

začít – začínat

zajistit – zajišťovat

zabít – zabíjet

 

Slovesa dokonavá se často tvoří předponou od sloves nedokonavých

Mýt – umýt

Zrát – dozrát

 

Šít – zašít

 

Slovesa nedokonavá se tvoří příponami ze sloves dokonavých ( někdy přitom dochází ke změně hlásek v kořeni slova)

Koupit – kupovat

Připravit – připravovat

 

 

Někdy dokonce můžeme od nedokonavého slovesa utvořit slovesa dokonavé a od něho příponou sloveso nedokonavé

Šít – zašít – zašívat

 

Zákaz se zpravidla vyjadřuje slovesem nedokonavým

Nečti pod lavicí!

Neposlouchej, co říkám!

 

Obouvidová slovesa jsou slovesa, která mají stejnou podobu pro děj dokonavý i nedokonavý:

Věnovat

Darovat

pravit

 

Cvičení:

Rozlišujte slovesa dokonavá a nedokonavá, uveďte tvar, kterým vyjádříte budoucí čas:

 1. dopravit
 2. otvírat
 3. potřebovat
 4. existovat
 5. spravit
 6. spravovat
 7. získat
 8. získávat
 9. přibývat
 10. tvrdit
 11. poslat
 12. posílat
 13. objevit
 14. objevovat
 15. odpovědět
 16. odpovídat
 17. česat
 18. učesat

 

Najděte slovesa, která spolu tvoří vidové dvojice:

 

 

 

Určete slovesný vid:

 1. uslyšeli
 2. otevřely
 3. vyřítil
 4. vyšla
 5. počínal
 6. poštípaly
 7. nesla
 8. uviděla
 9. vykřikla
 10. vrátila
 11. popadla
 12. vyhubovala

 

K uvedeným slovesům vytvořte slovesa opačného vidu  ( pomocí předpon a přípon)

 1. koupit
 2. topit
 3. hřát
 4. vyhrát
 5. hrát
 6. leštit
 7. koupat
 8. růst
 9. ptát se
 10. opravit
 11. zúčastnit se
 12. schnout
 13. půjčit
 14. objevit
 15. trávit
 16. vypustit
 17. modrat
 18. zapojit
 19. číst
 20. malovat
 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>