Jdi na obsah Jdi na menu
 


VĚTA JEDNODUCHÁ

7. 1. 2008

7.1.2008

věta

– spojení několika slov, která jsou dány slovosledem

a)      mají obsah

b)      vztah jazykových prostředků k realitě

c)      gramatickou formu

d)      větná forma – dvojčlenná

jednočlenná

e)      výpověď ( jádro výpovědi, východisko výpovědi)

 

Vztah mezi přísudkem a podmětem ( základní větné členy)

Maminka šila halenku.

Maminka …podmět

šila ……….přísudek

Přísudek přisuzuje podmětu činnost.

Přísudek se shoduje s podmětem.

 

cv.22/3

cv.22/4

 

Pravopisné cvičení:

Musíme nejprve celý diktát přečíst, a poté můžeme diktovat po krátkých větách, nebo po kratších úsecích.

 

cv.23/5

Přísudek – základní větný člen, který vyjadřuje, co dělá podmět ( původce děje):

a)      slovesný

b)      jmenný se sponou

c)      jmenný beze spony

 

23/6

 

24/7

Slovesa většinou vytvářejí ve větách přísudek.

Plnovýznamová slovesa: dělat, chodit, stát

způsobová slovesa: muset, moct, chtít, mít, smět

fázová slovesa: začít, začínat, přestat, přestávat

sponová slovesa: být, bývat, stát se, stávat se

 

Vytváříme věty pomocí způsobových sloves:

Mirek chtěl zvítězit.

  1.                             
  2.                            
  3.                             

 

Eva mohla studovat na střední škole.

1.                 

2.               

3.     

Musíme číst a recitovat verše.

1.   

2.      

3.       

 

Větné členy:

VČ ----------------------ZVČ------------------PO

                                                                         

                                         RVČ------------------PT

                                                                         PU ( MÍSTA, ČASU, ZPŮSOBU,             PŘÍČINY, ÚČELU)

                                                                          PK

                                                                          DO

 

 V

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>