Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přídavná jména - opakování a shrnutí celé gramatiky 6.r.

8. 1. 2008

Shrnutí a opakování

Urči slovní druhy:

Naše město

Bydlím v krásném městě. Myslím, že ho znáte. Kdo tam ještě nebyl, zná aspoň jeho jméno.Žije tu mnohem méně obyvatel než v Praze. Je tu rozmanitý průmysl. V bytech a školních umyvárnách se často setkáváme s dlaždicemi od nás. Slyšel někdo z vás o zdejší továrně na mýdlo? Ti nejbystřejší už vědí, že tím městem může být jedině Rakovník.

Přídavná jména

-         vyjadřují vlastnosti podstatných jmen nebo je blíže určují.

-         Jsou ohebná, skloňují se.

-         Shodují se s podstatným jménem v rodě ( životnosti), čísle a pádě.

-         Ptáme se na ně: jaký, který, čí?

-         Určujeme u nich pád, číslo, rod, životnost ( druh a vzor)

Druhy přídavných jmen:

Podle zakončení rozlišujeme tři druhy přídavných jmen:

1.tvrdá – mají v 1.p.č.j. tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: -ý, -á, -é

                        ( mladý muž, mladá žena, mladé dítě)

2. měkká – mají v 1.p.č.j. ve všech rodech stejnou koncovku –í ( jarní vánek, jarní bouře, jarní počasí)

3.přivlastňovací – tvoří se od podstatných jmen označujících osoby či zvířata ( otcův kabát, Martinův sešit, křečkova miska)

-ův ( otcův kabát), –ova (otcova bota), –ovo ( otcovo kolo)

-in ( matčin kabát), – ina ( matčina bota), – ino ( matčino dítě)

 

Přídavná jména přivlastňovací utvořená od jmen vlastních píšeme s velkým počátečním písmenem.

( Tomášův pes, Terezčino kotě)

 

Pravopis

   i / í se píše : 1. vždy u jmen přídavných měkkých – sobí

                        2. u přídavných jmen tvrdých a přivlastňovacích

                        v 1. a 5. p.č.mn.r.mn.muž.živ.: (ti) mladí otcovi bratři

                        v 7.p.č.mn. – ými: mladými otcovými bratry

 

  1. a 5.p.č.mn.r.muž. živ. Se u vzoru mladý některé souhlásky před koncovkou –í mění (

maličký  -  maličcí

drahý      - drazí

hluchý    - hluší

 

Odvozování přídavných jmen příponou – ský, ští

            Tato přídavná jména se tvoří v jednotném čísle příponou –ský ( brodský házenkář), v množném čísle má příponu pro rod muž.živ. ( 1.p.) podobu –ští ( brodští házenkář)

Při odvozování dochází mnohdy ke změnám v souhláskových skupinách:

  1. zjednodušení: končí-li kořen slova na:

-s: Tunis – tuniský, tuniští

-c,-k: Humpolec – humpolecký, humpolečtí

Řek – řecký, řečtí

  1. změny hlásek.

-         g - -ž: Kongo: konžský, konžští

-         h-   -ž:Praha: pražský, pražští

-         -ch   -š: černoch: černošský, černošští

 

Jmenné tvary přídavných jmen

Některá přídavná jména tvrdá mají v 1.p. a ( 4.p.) také tvary jmenné:

1.p.č.j.                         r.m. zdráv                           r.žen. zdráva                          r.stř.zdrávo

1.p.č.mn.                             zdrávi                                     zdrávy                                 zdráva

                                            zdrávy (než.)

4.p.č.mn.                     zdrávy

 

 

Stupňování přídavných jmen

Některá přídavná jména mohou vyjadřovat trojí míru vlastnosti, můžema je stupňovat

            1.stupeň                      2.stupeň                      3.stupeň

            krásný                          krásnější                      nejkrásnější

            veselý                           veselejší                       nejveselejší

sladký                          sladší                            nejsladší

tichý                             tišší                              nejtišší

měkký                          měkčí                           nejměkčí

 

Nepravidelné stupňování:

Dobrý – lepší – nejlepší

Velký – větší – největší

Zlý – horší – nejhorší

Malý – menší – nejmenší

 

Shrnutí a opakování

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>