Jdi na obsah Jdi na menu
 


SHRNUTÍ PRO VŠECHNY

1. 1. 2008

Opakování

Zvuková stránka jazyka

Větná melodie

Jednotlivé druhy vět podle postoje mluvčího mají zvláštní melodii. V písmu tuto melodii naznačují interpunkční znaménka (.?!)

věty

melodie

Charakteristické rysy    znaménko

1. oznamovací

Klesavá

Např. Nejraději mám tělocvik.

.

2. tázací

doplňovací

 

 

 

zjišťovací

Klesavá

Stoupavě klesavá

Co máš nejraději? (odpověď: Tělocvik.

 

Stoupavá

Stoupavě klesavá

Máme dneska tělocvik? (Odpověď: Ano.Ne.)

Odpověď slovem          ?

Tázací slovo

 

 

 

 

Odpověď

Ano,ne

3. rozkazovací

Klesavá

Stoupavě klesavá

Př. Cvičte!

Rozkazovací způsob slovesa

Infinitiv                     .!

4. přací

Klesavá

Stoupavě klesavá

Kéž bychom měli tělocvik!

Ať, kéž

zvolací

Stoupavě klesavá

S výrazným stoupnutím

Všechny druhy vět

S citovým zabarvením       !

 

CV.

Doplňte znaménka

Z talíře to vonělo velmi podivně

Ale to už jsme se v našem příběhu octli v bytě Henriho Simpsona

„Chutná ti, příteli“

Vynálezce Lebrun s maximální možnou nechutí rozkousal poslední zbytky potravy“

„Neuvěřitelné“

„Ale výživné“ poznamenal  Simpson.

 

Věta

Větné členy

-         mohou být jen plnovýznamová slova. Jako větné členy neurčujeme spojky, částice, podstatná jména a zájmena v 5.p., většinou citoslovce

-         stavba jednoduché věty : věta dvojčlenná ( část podmětovou a přísudkovou)

·           :  věta jednočlenná ( bezpodmětová  -má část přísudkovou

·        větný ekvivalent ( neslovesná věta)

·        základní člen:podstatné jméno, příslovce, částice, citoslovce

 

Větné členy

Vyjádřen slovním druhem

Co vyjadřuje otázky, příklady

Pamatuj si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVČ

 

 

 

 

 

 

 

Podmět

 

 

 

 

 

 

 

Přísudek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVČ

 

 

 

 

 

 

 

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

Příslovečné určení

 

 

 

 

 

 

 

Přívlastek

 

 

 

 

 

 

 

doplněk

 

 

 

 

 

 

 

Jak postupuji při určování větných členů?

 1. určím podmět a přísudek
 2. vyhledám řídící a závislé větné členy
 3. určím slovní druh řídícího i závislého větného členu
 4. zamyslím se, co vyjadřují větné členy
 5. tázacím slovem a členem řídícím se ptám na člen závislý. Určím jeho druh.
 6. Při jednotlivých krocích provádím i grafický rozbor

Příslovečné určení

= rvč, který vyjadřuje okolnosti a vztahy za kterých děj probíhá.

Kde?Kam?Odkud?Kudy?

Místa na louce, na pole, krajem……………………………..místa

 

Kdy?Odkdy?Dokdy?Jak dlouho?Jak často?

Denně, o půlnoci,od loňska………………………………….času

Jak?Jakým způsobem

Dobře, špatně………………………………………………..způsobu

Kolik?O kolik? Jakou měrou?

Značně unavený……………………………………………..míry

Proč?Z jaké příčiny?Z jakého důvodu?

Díky tobě, od pláče…………………………………………..příčiny( příčinu rozumíme skutečnost, která děj předchází)

Proč ?Za jakým účelem?

Pro zábavu……………………………………………………účelu ( účel vyjadřuje skutečnost, která následuje)

 Souvětí podřadné vzniká spojením dvou nebo více vět jednoduchých. Kolik je v souvětí základních dvojic ( základních větných členů věty jednočlenné), tolik je v něm vět.

Souvětí podřadné – je souvětí, kde jakýkoliv větný člen může rozvíjet větu hlavní. Věta, která zastupuje větný člen, se nazývá věta vedlejší.

Věta, která nezávisí na jiné větě v souvětí, se nazývá věta hlavní.

Pavel pozoroval auto, které zastavilo tam, kde tiše končí ulice.

 

1.H

 

 

            které    2.V          Jaké auto zastavilo?

 

 

                        kde         3.V    Kde zastavilo?

 

 Věta, která závisí na jiné větě, je věta závislá.

Věta, na níž závisí jiná věta, je větou řídící.

Jak to bude vypadat v našem souvětí?

 1. věta řídící
 2. věta  řídící a závislá
 3. věta závislá

Má-li souvětí jen jednu hlavní větu, jedná se o souvětí podřadné.

Má-li dvě a více vět hlavních, jedná se o souvětí souřadné.

Věta závislá je ke své větě řídící vždy připojena pomocí spojovacího výrazu.

Spojovacím výrazem může být:

a)      spojka podřadící

b)      vztažné zájmeno

c)      příslovce

 

Druhy vedlejších vět:

Pavel pozoroval, že auto tiše zastavilo.

Koho,co pozoroval?   Tiše zastavující auto

                                   Že auto tiše zastavilo

 

Podobně jako předmět i ostatní větné členy můžeme nahradit větou vedlejší.

 

Udělal to, aby byl spokojen.

Proč to udělal?

Aby byl spokojen

Vedlejší věta  účelová

 

Potkal muže, kterého neznal.

Jakého muže potkal?

Kterého neznal

Vedlejší  věta přívlastková

 

Překvapilo mě, že se začervenala.

Kdo, co mě překvapilo?

Že se začervenala

 

Příklady souvětí. Urči hlavní a vedlejší větu:

 1. Je nutné, aby ses jim omluvil.
 2. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne.
 3. Kdo mi dobře neporozuměl, může se znovu na všechno zeptat.
 4. Kdo chce dosáhnout dobrých výsledků, musí vynaložit velké úsilí.
 5. Hospoda byla, jako by ji vymetl.
 6. On není takový, aby nás zradil.
 7. Zapomněl jsi, že mu máš poděkovat.
 8. Myslím, že mi nedůvěřuje.
 9. Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.
 10. Udělal vše tak, jak si to rodiče přáli.
 11. Až přijdu, promluvíme si.
 12. Utíkal, jako by mu za patami hořelo.
 13. Naber si zlata tolik, kolik uneseš.
 14. Není nutné, abys tam šel.

Druhy vět podle postoje mluvčího:

Doplň znaménka:

 1. Přines věci
 2. Proč nepíšeš
 3. Sedněte si a mlčte
 4. Máš dnes úkol
 5. Dnes půjdeme do kina.
 6. Jaké známky máš ve škole?

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>