Jdi na obsah Jdi na menu
 


zájmena - definice, druhy, skloňování-ten náš,týž

10. 1. 2008

Cíl: Zájmena

Zájmena zastupují podstatná jména nebo na ně odkazují.

Druhy zájmen:

  1. osobní – označují první, druhou nebo třetí osobu (já, ty, on, ona, ono,my, vy, oni, ony, zvratné zájmeno se, si)
  2. přivlastňovací – přivlastňují první, druhé nebo třetí osobě (můj, tvůj, náš, váš, jeho, její, jejich, zvratné svůj)
  3. ukazovací – ukazují na určitou osobu, zvíře, věc,…(ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám,…)
  4. tázací – ptáme se na osobu, …(kdo,co, jaký, který, čí?)
  5. vztažná – připojují k sobě některé věty v souvětí (kdo,co,jaký,který,čí,jenž)
  6. neurčitá – jsou zájmena, která blíže neurčují, o kom nebo o čem je řeč, nebo to určují jen obecně (někdo,něco, některý, něčí, leckdo, kdosi, každý, všechen,…)
  7. záporná – popírají existenci nějaké osoby, …(nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný)

 

Rozlišujeme:

Ti – zájmeno osobní (podal ti – tobě)

Zájmeno ukazovací ( ti chlapci)

Jeho – zájmeno přivlastňovací ( jeho boty – čí?), zájmeno osobní ( jeho to není)

 

 

U zájmen určujeme: pád, číslo, jmenný rod, vzor, druh.

Podle toho, zda vyjadřují rod, rozlišujeme zájmena:

  1. bezrodá – já, ty, my, vy, se (mají pro všechny rody stejný tvar),
  2. rodová – ten ( ta,to,…), on (ona, ono, …), můj, který,…

 

Zájmena bezrodá:

  1. zájmena já: 2.p.= 4.p. mě, mne – užití rovnocenné ( tě, tebe)

        3.p.= 6.p. mně ( tobě)

        3.p.=        mi ( neužívat po předložce, na začátku věty, při důrazu)

2.      zájmeno ty: delší tvary se užívají po předložce, při důrazu, na začátku věty

3.      zájmeno my: my (všichni) x mi ( já – mně) 7.p. námi

4.      zájmeno s sebou x sebou

 

s sebou – nemám s sebou peníze ( u sebe), vezmi s sebou ( s tebou)

sebou – házel sebou ( sám sebou, tělem)

 

Skloňování zájmen ten náš ( váš)

1.      4.p. tu naši x 2.,3.,6.p. té naší ( u vzoru náš je krátké i tam, kde je u vzoru ten samohláska krátká nebo ě, 7.p.č.mn. – těmi našimi

 

Cvičení 

Přijela babička

Očekávali jsme ….Těšili jsme se na …. Šli jsme … všichni naproti na nádraží. Poznáme … nebo nepoznáme? Dávno jsme se s … neviděli. Naposledy jsme … spatřili před pěti lety, když jsme u … trávili prázdniny. Dlouho jsme potom na … vzpomínali.

 

Doplňte sebou a s sebou

Vezměte…..batoh! Házel ….celou noc. Neber nikoho …..! Šli ve dvojicích za …..Lovci měli …….psy. To se podá samo…..Hodil ….na postel. Nevzal jsem ……klíče. Dělali si mezi …..z něho žerty. Žoldnéři odvlekli …….mnoho mužů.

 

Pravopisné cvičení:

  O Zem-

   Představ- lid- o Zem- a o vesmíru b-l- rozdílné. Indové tvrdil-, že Zem- nesou vel-kánští slon-. Řekové si myslel-, že ji drž- obr Atlas. Teprve v 16. století polsk- hv-zdář M-kuláš Kopern-k změřil poh-b- těles na neb- a dokázal, že středem soustav- je Slunce. Ital Galileo Galilei novým- v-nález-, kter-mi byly dalekohled-, poh-b- těles sledoval. C-rkev však všechn- jej-ch spis- zakázala.

 

Skloňování zájmen ten, náš ( váš)

 

Číslo jednotné

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

1.p.

Ten náš

Ta naše

To naše

2.p.

Toho našeho

Té naší

Toho našeho

3.p.

Tomu našemu

Té naší

Tomu našemu

4.p.

Toho našeho psa

Ten náš dům

Tu naši

To naše

 

 

 

 

6.p

O tom našem

O té naší

O tom našem

7.p.

Tím naším

Tou naší

Tím naším

 

 

 

 

 

Číslo množné

Rod mužský

Rod ženský

Rod střední

1.p.

Ti naši ( psi)

Ty naše ( domy)

Ty naše

Ta naše

2.p.

 

Těm našim

 

3.p.

 

Ty naše

 

4.p.

Toho našeho psa

Ten náš dům

Tu naši

To naše

 

 

 

 

6.p

 

(o)těch našich

 

7.p.

 

Těmi našimi

 

 

 

 

 

 

Týž, tentýž, táž, tatáž

     

Mužský rod

Ženský rod

Střední rod

Jednotné číslo

 

 

1.p.  týž, tentýž

táž, tatáž

totéž

        (chlapec, stroj)

(dívka)

(pero)

2.p.  téhož

téže

téhož

3.p.  témuž

téže

témuž

4.p.  téhož (chlapce)

touž, tutéž

totéž

        týž, tentýž (stroj)

 

 

6.p.  témž, totémž

téže

témž, totémž

7.p.  týmž, tímtéž

touž, toutéž

týmž, tímtéž

 

Mužský rod

Ženský rod

Střední rod

 

 

Množné číslo

 

 

 

 

1.p.  tíž, titíž (chlapci)

tytéž (dívky)

táž, tatáž (pera)

 

 

        tytéž (stroje)

 

 

 

 

2.p.

týchž

 

 

 

3.p.

týmž

 

 

 

4.p. tytéž(chlapce,stroje) tytéž

 

táž, tatáž

 

 

6.p.

týchž

 

 

 

7.p.

týmiž

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>