Jdi na obsah Jdi na menu
 


číslovky - opakování

11. 11. 2007

Český jazyk – 9. ročník – tematický celek – tvarosloví

Cíl: číslovky

Struktura vyučovací hodiny:

Kontrola dú - 133/8

Zadání dú – 137/7

Motivace: kapitolu o číslovkách můžeme začít řízeným rozhovorem se žáky o tom, kde všude se setkávají se slovy číselného významu

 

Výklad: číslovky jsou slova, která vyjadřují číselný význam neboli kvantovost

Patří mezi ohebné slovní druhy, číslovky nemají vlastní skloňování , opírají se většinou o tvarové soubory podstatných či přídavných jmen, některé číslovky mají duálové skloňování, nepravidelnosti ve skloňování či se neskloňují vůbec

Číslovky vyjadřují přesný počet jsou počitatelné ( číslovky určité)

 

Číslovky základní – vyjadřují počet a pojmenovávají čísla. Odpovídají na otázku: kolik?

jedna

jedenáct

Dvacet jedna – jednadvacet - jedenadvacet

deset

dvě

dvanáct

Dvacet dva - dvaadvacet

dvacet

tři

třináct

Dvacet tři - třiadvacet

třicet

čtyři

čtrnáct

Dvacet čtyři - čtyřiadvacet

čtyřicet

 

Číslovky základní mohou být určité ( jeden, pět, sto)

                                                Neurčité ( několik, mnoho, málo)

Velikost části a dílu z celku označují zlomky : polovina, třetina, čtvrtina, pětina, šestina, sedmina, osmina)

Číslovky souborové – označují počítané předměty sdružující se do skupin, odpovídající na otázku: Kolikerý? Kolikeré?

Určité ( jedny, dvoje, oboje, troje)

Neurčité ( několikery, několikeré)

 

Číslovky řadové odpovídají na otázku : Kolikátý? Označují místo v číselné řadě či umístnění v pořadí prvků téhož druhu: první etapa, třetí místo, desáté vítězství, tisící sklenka vína

 

Číslovky druhové – označují počet druhů: Kolikerý?

Dvoje/ dvojí, troje/ trojí – určité

Několikerý, tolikerý – neurčité

 

Číslovky násobné – vyjadřují násobenost děje či předmětů, odpovídající na otázku: Kolikrát? Kolikanásobný?

Dvojitý,  trojitý

Dvakrát, půlkrát, jedenkrát

 

Cvičení tvaroslovného rozboru číslovek:

Prvním denním jídlem je snídaně. Normální člověk snídá většinou jeden jogurt, jeden či dva krajíčky chleba, misku lupínků, ovocný salát as jiné zdravé věci. To byste však museli znát Pavla! Ten toho spořádá tolik, kolik jiní za celý den: na začátek si dá hromadu míchaných vajíček a několikero druhů uzeniny – opečenou slaninu, dva párky, půlku utopence a čvrt šišky trvanlivého salámu. Po slaném musí dopřát žaludku něco sladkého.

 

Číslovka

Druh

Pád

Skloňování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení z učebnice:

135/1, 2

136/3

Pravopisné cvičení

 

  1. Každá v-kouřená cigareta –kracuje život o p-t a p-l minuty.
  2. V už-ím smyslu slova se drogou rozumí látka obv-kle obsažená ve strav-, nápojích, lécích a v některých průmyslových chemikáliích, která má schopnost m-nit funkci vy-í nervové soustavy.
  3. Řada výzkumů potvrzuje, že nekuřáci mají ni-í spotřebu alkoholu než kuřáci.
  4. Není nesprávné tvrdit, že zkušení lidé na základě rozdílů mezi mimikou a výrazem očí rozpoznají neupřímnost.

 

 

Shrnutí : vše, co víme o číslovkách

Zhodnocení cíle: především musíme znovu zopakovat pravopis číslovek

 

Sebehodnocení:

1.      Co se mi dnes povedlo?

2.      Co bych měl změnit na svém přístupu?

3.      Proč bychom měli znát slovesa?

4.      Budu tyto informace potřebovat ve svém osobním i profesním životě?

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>