Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opakování větné skladby

3. 1. 2008

Cíl: opakování větné skladby

Struktura:

a)      opakování větné skladby

Jak postupuji při určování větných členů?

 1. určím podmět a přísudek

 1. vyhledám řídící a závislé větné členy

 1. určím slovní druh řídícího i závislého větného členu

 1. zamyslím se, co vyjadřují větné členy

 1. tázacím slovem a členem řídícím se ptám na člen závislý. Určím jeho druh.

 1. Při jednotlivých krocích provádím i grafický rozbor

 

 

b)      opakování tvarosloví – souvislost s větnou skladbou

 

podstatná jména bývají nejčastěji podmětem či předmětem ve větě

 

přídavná jména bývají nejčastěji přívlastkem ve větě

 

zájmena vytvářejí ve větě zpravidla přívlastky

 

slovesa bývají přísudky

infinitiv

3.os.ozn.zp.přít.č.

Měkký/tvrdý

vzor

Příčestí minulé

Před koncovým –l

Je:

vzor

tlouci

tluče

měkký

tloukl

souhláska

peče

houpat

 

 

 

 

 

klouzat

 

 

 

 

 

orat

 

 

 

 

 

dupat

 

 

 

 

 

 

 věta a její členy

 

a)      věty z pohledu větného rozboru

 

b)      věty z pohledu mluvčího

 

c)      hlavní věty tvoří mezi sebou vztahy, které nazýváme poměry mezi větami hlavními

 

            větné členy vytvářejí základ vět vedlejších

Větné členy

Vyjádřen slovním druhem

Co vyjadřuje otázky, příklady

Pamatuj si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVČ

 

 

 

 

 

 

 

Podmět

 

 

 

 

 

 

 

Přísudek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVČ

 

 

 

 

 

 

 

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

Příslovečné určení

 

 

 

 

 

 

 

Přívlastek

 

 

 

 

 

 

 

doplněk

 

 

 

 

 

 

 

 

Větný rozbor:

 1. Děti se tísnily kolem umyvadla plného čerstvých květin.
 2. Před dávnými časy pokrývaly celou krajinu rozsáhlé lesy.
 3. Posádky letadel vyřizují všechny záležitosti v leteckém hangáru.
 4. Škola uspořádá počátkem letošních prázdnin závody chlapců a děvčat.
 5. Včera mně sestra přinesla slíbený lístek do Národního divadla.

 

Opakování:

Doplňte znaménka

Z talíře to vonělo velmi podivně

Ale to už jsme se v našem příběhu octli v bytě Henriho Simpsona

„Chutná ti, příteli“

Vynálezce Lebrun s maximální možnou nechutí rozkousal poslední zbytky potravy“

„Neuvěřitelné“

„Ale výživné“ poznamenal  Simpson.

 

Věta

Větné členy

-         mohou být jen plnovýznamová slova. Jako větné členy neurčujeme spojky, částice, podstatná jména a zájmena v 5.p., většinou citoslovce

-         stavba jednoduché věty : věta dvojčlenná ( část podmětovou a přísudkovou)

  :  věta jednočlenná ( bezpodmětová  -má část přísudkovou

 větný ekvivalent ( neslovesná věta)

 základní člen:podstatné jméno, příslovce, částice, citoslovce

 

 

 

Napiš správné tvary:

 1. Lv- odpočíval- v kleci.
 2. Z Břeclav- se do Ostrav- dostaneme za čtyři hodiny.
 3. Strom- v zimě poškodil- s-lné mraz-.
 4. Obil- na pol- pomalu zežloutlo a lidé v-pomínal-, jak dříve vázal- otep- a stavěl-

     snop-.

 

 

Opakování:

Nevěděli jsme si rady s autem, … náhle vypověděl motor. Jabloň, … neměla již několik let jablka, jsme museli vykopat. Přítel, k … vždy vzhlížela s úctou, její důvěru zklamal. Rádi bychom znovu se setkali s člověkem, … jsme poznali na dovolené. O knize, … byl přímo nadšen, neustále hovořil.

Doplň i/y

1.      vos- hnízdo, bos- chlapec, drz- útočník, ryz- zlato, draz- přátelé, ciz- měna, koz- mléko, slab- zrak, žab- stehýnka, minul- víkend, osl- hýkání, lev- obránce, lv- mládě,

2.      školníkov- povinnosti, otcov- spolupracovníci, o spisovateli, závodníkov- hb-té nohy, od Pavlov- sestry,

 

Vytvořte druhý stupeň přídavného jména:

3.      blízký, prudký, těžký, tichý, drahý, dobrý, měkký, hluboký, křehký, úzký, zlý, nízký,

4.      starý ruský mistr, mladý francouzský šlechtic, dobrý kroměřížský starosta, africký domorodec

 

 

Cvičení z učebnice

Shrnutí

sebehodnocení

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>