Jdi na obsah Jdi na menu
 


přechodníky

16. 11. 2007

Čeština – přechodníky – tematický celek – tvarosloví

Cíl: přechodníky

Struktura:

a)      opakování

b)      pravopisné cvičení

c)      motivace

d)      nová látka

e)      opakování

f)       cvičení z učebnice

g)      zadání dú

h)      kontrola dú

i)        zhodnocení cíle

j)        sebehodnocení

 

 

 ObrazekCo podle vašeho názoru je zachyceno na obrázku? Použijte slovesa, číslovky, zájmena, přídavná jména.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přechodník přítomný -  vyjadřuje současnost děje s přísudkem věty

( Nakupujíc telefonovala).

Činný přechodník se tvoří od sloves nedokonavých z kmene přítomného:

Příponami: -a, - ouc, - ouce ( nesa, nesouc, nesouce)

Příponami –e/-ě, -íc, -íce  ( kupuje, kupujíc, kupujíce)

Příponami –eje, -ejíc, -ejíce ( sázeje, sázejíc, sázejíce)

Příponami – aje, -ajíc, -ajíce ( dělaje, dělajíc, dělajíce)

Ustrnulé přechodníkové tvary ( chtě nechtě, nehledě/ nehledíc, soudě/soudíc.

 

Přechodník minulý se tvoří od sloves dokonavých z kmene minulého

Příponami –0, - ši, -še ( přines, přinesši, přinesše)

Příponami –v, -vši, -vše ( udělav, udělavši, udělavše)

 

Druhy sloves:

Plnovýznamová: náležet, patřit

Neplnovýznamová : být, bývat

Slovesa se časují, vyjadřují  se různými tvary

 

Osobou ( první, druhou, třetí)

vČíslo  ( jednotné, množné)

vČas ( přítomný, minulý, budoucí)

vZpůsob ( oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)

vRod ( činný, trpný)

vSlovesný vid – schopnost slovesa vyjádřit dokonavost – ohraničenost děje

 Dokonavá slovesa – ohraničený děj ( děj budoucí – napíši, hodím, připravím)

Nedokonavá slovesa – neohraničený děj – probíhající – tedy časově nekončící

( dělat – budu dělat, ležet – budu ležet).

 Slovesné třídy a vzory

Určování slovesných tříd provádíme podle zakončení 3. osoby čísla jednotného přítomného času, dělíme slovesa do pěti slovesných tříd, k jednotlivým vzorům zařazujeme slovesa podle zakončení kmene minulého:

 

Tabulka : přehled slovesných tříd:

A.    zakončená na –e

a)     mimo souhlásku –n-, -j-

b)    souhlásku –n-

c)     souhlásku –j-

B.     zakončená –í

C.    zakončená –á

Slovesa z tabulky – skupina A – napište ve tvarech s následujícími koncovkami

Č.j.

Č.mn.

Slovesné třídy

Zakončení sloves

3.os.č.j.

přít. čas

Vzory

Kmen

minulý

poznámka

 

1.třída

-e ( před nímž není –n-

-j-

Nes-e

Ber-e

Maž-e

Peč-e

Umř-e

Nes-l

Bra-l

Maza-l

Pek-l

Umře-l

 

 

2.třída

-ne

Tisk-ne

mi-ne

zač-ne

Tisk-l

Minu-l

Zača-l

 

 

3.třída

-je

Kry-je

Kupu-je

Kry-l

Kupova-l

 

 

4.třída

Pros-í

Trp-í

Prosi-l

Trpě-l

 

 

5.třída

dělá

Děla-l

 

 


Symbol

Co asi znázorňuje?

Obrazek

cvičení z učebnice ( 137 – 144)

článek  - vypište slovesa:

mělo být uvedeno

vyžádalo by si

jsem zjistil

jel pracovat

chci říct

nachází

vyjádřil

vysvětleno

nehádej se

Určete mluvnické kategorie:

Osobu, číslo, způsob, čas, rod, vid, třídu, vzor

mělo být uvedeno: 3.o., č.j.,zp. oz., čas min., rod trpný, třída1., vzor nese

 

 

Mluvnickým základem české věty je sloveso. Organizuje stavbu české věty. Jako významová jednotka však potřebuje doplnění.

 

Přehled slovesných tvarů:

a)      určité slovesné tvary – vyjadřují slovesnou osobu, číslo, způsob, čas, slovesný rod, slovesný vid.

b)      Neurčité slovesné tvary ( samy nevyjadřují osobu, číslo, způsob, čas): infinitiv

c)      Jmenné slovesné tvary – obě příčestí ( činné i trpné)

Příčestí činné je součástí tvarů času minulého způsobu oznamovacího a tvarů způsobu podmiňovacího přítomného i podmiňovacího minulého

Příčestí činné se tvoří jmennými koncovkami – l, -la, - lo, …

Příčestí trpné má zakončení – en, -n       zahájen

                                                 - t,              rozbit

pravopisné cvičení:

 1. Petr mi přál šťastnou cestu.
 2. Na zemi ležel obal od sušenky.
 3. Děti hrály na dveře domu fotbal.
 4. Hledal tě tu nějaký člověk.
 5. Lucie a Alžběta nezaplatily zálohu na školní výlet.
 6. Vyprávěli jsme o Vánocích.
 7. Louka je posetá květinami.

 

Koně klusal- parkem. Lidičky se podivoval- tomu, co se stalo. Rodiče se zlobil- na děti za to, co provedl-. Sněhuláci stál- jeden vedle druhého. Zástup- lidí protestoval- proti nesm-slnému vraždění. Chlapci jel- na kolech mírovou jízdu. Bylo chladno a ruce je zábl-.

 

Zhodnocení cíle: Téma je potřebné znát, abychom znali podobu jazyka, který se používal v straších dobách. Starší dobou rozumíme19. století. Literatura 19. století zachycuje přechodníky především v dílo Boženy Němcové.

Co je to za knihu?

Snad Babička od Boženy Němcové?

Obrazek

 

Sebehodnocení:

 1. Jak jsem se dnes snažil?
 2. Pochopil jsem novou látku?
 3. Snažil jsem se?
 4. Proč bychom se měli zdokonalovat v jazyce?
 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>