Jdi na obsah Jdi na menu
 


Skladba

5. 1. 2008

Cíl: Větná skladba

Obsah každého souvětí vyjádřete větou jednoduchou

  1. Vyslechli i vránu, která hlasitě krákorala.
  2. Král navádí orly, aby hubili myši.

Musíme ji odvolat, než bude večer.

Struktura výkladu:

a)      věta – spojení několika slov, která vytvářejí jistou tedy jasnou výpověď

b)      větné členy – každá výpověď je tvořena větnými členy, jádrem a východiskem

c)      rozdělení větných členů:

d)      základní: podmět – ZVČ, který vyjadřuje původce děje, ptáme se otázkou kdo, co

e)                     přísudek- ZVČ, jenž vyjadřuje děj, který probíhá v dané výpovědi

f)        rozvíjející větné členy:

    příslovečné určení ( místa, času, způsobu, příčiny, účelu)

    předmět

    přívlastek

    doplněk

           

 

Činnosti vyučovací jednotky:

a)      pravopisné cvičení: procvičení morfologického pravopisu ( Zájmena)

Doplňte správné tvary zájmena já

Nezapomeň na ….Proč jsi …to neřekl? Kde jste se o …dověděli? …se to netýká. Maminka se o … bála. Vzpomeň si někdy na ….Všechno se točilo kolem …. Beze … tam nechoďte. Zavoláš   …? Ve … budete mít vždy oporu. Promiňte … moji smělost. Bylo to ode … jednání velmi nehezké.

 

Doplňte tvary zájmen: on, ona, ono, oni

Náš učitel

Cítíme k … úctu a lásku. Učíme se od … pravého přátelství. Rádi s … pracujeme. Vše se nám na … líbí a prožíváme s pěkné chvíle. Někdy jsme … nadšeni. Neradi bychom se s … loučili, protože bez … by nám bylo smutno.

 

Doplňte tvary ona

Přijela babička

Očekávali jsme ….Těšili jsme se na …. Šli jsme … všichni naproti na nádraží. Poznáme … nebo nepoznáme? Dávno jsme se s … neviděli. Naposledy jsme … spatřili před pěti lety, když jsme u … trávili prázdniny. Dlouho jsme potom na … vzpomínali.

 

Doplňte sebou a s sebou

Vezměte…..batoh! Házel ….celou noc. Neber nikoho …..! Šli ve dvojicích za …..Lovci měli …….psy. To se podá samo…..Hodil ….na postel. Nevzal jsem ……klíče. Dělali si mezi …..z něho žerty. Žoldnéři odvlekli …….mnoho mužů.

 

 

Výrazy do správných pádů

Spoléháme na (ty). Nemysli si o (on) nic špatného. Vidím se s (on) velmi často. Přinutili (já) k odchodu. Umožnili (já) to dokončit. Mohl byste (ono) sdělit náš názor. Při nejbližší příležitosti (ty) to oplatím. Dopis (my) doručili dnes ráno. Hrozilo (my) nečekaně nebezpečí.

 

Nahraďte tvary zájmena který tvary zájmena jenž

Škola, o které

Pro matku, kterou

Dítě, které

Kamarádi, kteří

Vchod do parku, kterým

Svému příteli, kterému

Členové kroužku, kteří

O zvířatech, která

Náš pes, kterého

Chlapci, kteří

 

b)      práce s učebnicí ( věty podle postoje mluvčího – 63s.)

c)      shrnutí

d)      práce s přehledy

e)      zadání dú – napsat všechna vyjmenovaná slova

f)        kontrola

g)      sebehodnocení

 

 

1.      Jak jsem se dnes zapojil do výuky?

2.      Snažím se být aktivní?

3.      Snažím se lépe psát?

4.      Budu více pracovat?

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>