Jdi na obsah Jdi na menu
 


Administrativní styl

11. 10. 2008

Styl administrativní

-         styl jednací, zaměřující se na sdělení faktů, na ovlivňování adresáta

forma:

převážně písemná ( odlišnost od běžné mluvy)

znaky:

schematičnost, stereotypnost ( snaha získat jednotné a přesné údaje, jednotný výklad, pro statistiku)

anonymita autora i adresáta ( autor zastupuje instituci, projev zasílán blíže neurčeným jednotlivcům)

náročnost dodržování norem v oblasti věcné i formální( správnost, úplnost, účelnost formulací)

věcná výstižnost – pro rychlé zpracování ( do výkazů, tabulek, hlášení)

předtištěné formuláře

 

jazyk

zcela neutrální jazykové prostředky ( bez citového zabarvení)

termíny, názvy – jednoznačnost

zhuštěné vyjádření – vyšší frekvence jmen a jmenných konstrukcí

zkratky a zkratková slova

ustálené formulace, obraty

několikanásobné větné členy, pasivní slovesné tvary

 

úřední dopis

-         prostředek písemného styku s úřady nebo prostředek styku mezi podniky, institucemi

ustálené formulace: úvod, střední část - stručně, závěr

věcně, jasně formulována

téma: činnost podniku, obchodní záležitosti, výměna zkušeností

 

obvyklá forma

  1. záhlaví: vlevo nahoře adresa odesílatele, pod ní adresát může bát i vpravo – pro obálky s okénkem), Věc – tj. obsah žádosti, číslo jednací, místo a datum
  2. vlastní text: vyjádření slovesnou větou, zdůvodnění ( pravdivé údaje)
  3. závěr: poděkování za kladné vyřízení, podrav, čitelný podpis, adresa, razítko

důležitý dokument se eviduje a archivuje

 

žádost

-forma úředního dopisu

obsah – požadavek, přání, prosba

adresována instituci

Střední škola technická  Jihlava

Polenská 2

586 01 Jihlava

Věc: Žádost o místo …

            Žádám na základě Vašeho inzerátu v Jihlavských listech č.9 z 9.9.2008 o přijetí na místo …V loňském roce jsem ukončila studium na VŠ …Ovládám …, z jazyků němčinu a ruštinu.

            V případě přijetí mohu nastoupit ihned.

 

Jihlava 12.9.2008                                                                    Mgr. Valérie Janů

                                                                                                Jihlavská 2,664 12 Brno

 

Objednávka

Orel Jihlava

 

Doporučeně

Fitnes,s.r.o.

Francouzská 13

11010    Praha                                                                                     Jihlava 9.10. 2008

 

Věc: Objednávka tělocvičného nářadí

 

                        Vážení pánové,

Podle Vaší inzerce v posledním čísle Hospodářských novin objednáváme pro naši tělovýchovnou jednotu

-         5 kusů molitanových žíněnek o rozměru 250 x 150 x 24 cm, po Kč 9650 za kus

-         15 švédských beden o rozměru 360 cm, po  Kč 5620 za kus

Zboží si  vyzvedneme  a odvezeme svým nákladním autem. Očekáváme proto Vaši zprávu, kdy a v kterém skladu si budeme moci objednané zboží převzít. Vaši fakturu zaplatíme příkazem k úhradě.

S pozdravem

                                                                  Adriana Kovalová

 

 

Plná moc

Já, podepsaný .., rodné číslo…, bytem v Jihlavě…, zmocňuji svého syna, pana.., rodné číslo…, bytem…, aby mne zastupoval při uzavření kupní smlouvy s panem Egonem Mikulovským, bytem v Jihlavě…, o prodeji pozemku v katastrálním území Seč, a to pozemková parcela číslo katastrální 524 o výměře 5147 metrů čtverečních.

 

Jihlava                                                                                      ………………………….

                                                                                                Úředně ověřený podpis zmocnitele

 

                                                                                               

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>