Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika

23. 2. 2008

Výstavba jazykového projevu je založena

na určitých slohových postupech,

slohových druzích ( útvarech),

členění textu –

 vertikální a

horizontální.

 

Slohové postupy:

Rozlišujeme: informační ( oznamovací, prostě sdělovací),

vyprávěcí,

dialogický (rozhovor),

popisný,

výkladový a

úvahový

 

Charakteristika

– útvar slohového postupu charakterizačního – týká se zejména charakteristiky osoby ( vnější a vnitřní charakteristiku)

-         vnější charakteristika: popisuje, jak člověk vypadá – jak se obléká

-         vnitřní charakteristika – podává duševní vlastnosti –vnitřní znaky – povahové rysy, schopnosti, zájmy

-         duševní vlastnosti člověka se projevují ve vztahu k lidem, v jednání, ve vztahu k práci

-         vlastnosti se vyjadřují přímo konstatováním – přímá charakteristika

-         nepřímo – konkrétními příklady jednání – nepřímá charakteristika – je přesvědčivější

-         srovnáním s jinou osobou

-         prvky popisu – stručně o vnější podobě

 

Kompozice

-         vhodný postup – uvést příznačné rysy

-         nejdřív údaje k první informaci – stáří, celkový zevnějšek, zaměstnání

-         rysy povahy – kladné, záporné

-         temperament

-         vnější projevy povahy (popisné prvky – výraz obličeje, pohyby, gesta, způsob řeči, chůze)

-         způsob jednání s lidmi, vztah k lidem

-         vztah k práci

 

Návrh osnovy:

I.Úvod – seznámení s charakterizovanou osobou ( skupinou), jméno, zařazení, náš vztah k ní

Stručný popis – povšechné údaje

II.Stať –

a)      vnější projevy

b)      vztah k lidem, jednání

c)      vztah k přírodě, k prostředí

d)      vztah k práci

e)      nadání, schopnosti

f)        vztah k sobě, zájmy

III.Závěr, zobecnění, shrnutí, v čem je vzorem, co kritizujeme, doporučujeme

 

Jazyk

-         volba výstižných slov, zvl. hodnotících

-         převaha přídavných jmen ( vyjadřující vlastnosti)

-         případně slovesa spojená s přídavnými jmény

-         několikanásobné větné členy nebo postupně rozvíjející přívlastek shodný i neshodný

-         časté přirovnání – k vystižení vnějších znaků

-         oči jako pomněnky

-         rčení k vystižení povahových rysů

jedl vtipnou kaši
 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>