Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kultura mluveného projevu

 

Třídění jazykových projevů
a)      Podle povahy užitých prostředků – psané – mluvené, kombinace jazykových a nejazykových – plakát, projevy jednojazyčné, vícejazyčné – resumé v např. anglickém jazyce.
b)      Podle podmínek komunikace a vázanosti na situaci – připravené či nepřipravené, monologické či dialogické
c)       Podle způsobu podání obsahu a záměru – informační, vyprávěcí, popisné charakterizační, sdělení prosté, odborné či estetické , výkladové, úvahové
d)      Podle plynulosti sledu obsahových složek a složenosti – projevy plynulé (vyprávění či výklad, neplynulé (heslovité – formulář, seznam,…), projevy jednoduché –oznámení, dopis, zpráva, projevy složené ( rozhlasová pásma…)
Slohové vlastnosti:
1)Srozumitelnost
2)Jasnost
3)Logičnost
4)Přiměřenost
5)Vhodnost vzhledem k adresátovi
6)Specifické vlastnosti
 
Styly projevů
-mluvený projev-
Bývá většinou předem připraven a poté přednesen před skupinou, přímý kontakt s adresáty
Nepřímý kontakt se týká sdělení v rozhlase – televizi a v dalších …
Primárně mluvený projev v běžné komunikaci – přímý kontakt mezi lidmi – mluvčí a posluchači
Sekundárně mluvený projev – jedná se o proslov, přednášku, rozhlasovou reklamu
Mluvené tedy nepřipravené projevy se vyskytují v rovině běžné komunikace- neoficiální tedy osobní rozhovor, pak může následovat úplně nebo částečně připravený projev  - odborný referát, příspěvek, přípitek…
Mluvený projev se vyskytuje v projevech
prostě sdělovacích –mluvené projevy  jsou základní
odborných – doplňují písemné projevy
 publicistických – dialogizované projevy – zpravodajství či řečnické projevy
uměleckých – stylizovaná podoba mluvené řeči v pásmu postav
Bezprostřední styk s posluchači – působivost a přesvědčivost – možnost přizpůsobit se jejich reakci, spojitost se situací
Prostředky jazykové:
Spisovná čeština – hovorový jazyk
Nespisovná čeština – profesismy, slang, dialekty
Postoj mluvčího
Prostředky parajazykové:
Paralingvální – zvukové – důraz na hlas – síla, intonace – melodie, frázování – členění, přestávky a pauzy-tempo řeči, rytmus, barva hlasu
Prostředky mimozvukové – extralingvální – posunky, gesta, mimika obličeje, Postoj mluvčího.
 
 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>