Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stylistika

26. 2. 2014

 

Stylistika – nauka o slohu
Nauka zabývající se stylem psaní textů – pozorujeme zrod textu – tedy jeho produkci. Posléze nutně musíme umět texty rozebrat – analyzovat na jednotlivé složky.
Styl slovo pocházející z řeckého stylos znamená rydlo.
Jazykový styl je způsob vybavenosti jedince při zpracování obsahu, výběru jazykových prostředků
Slohotvorný proces je struktura níže uvedených veličin:
1.       Přípravná fáze – invence – vymezení tématu, cíl sdělení, sbírání materiálu, výběr faktů, rozvržení obsahu
2.       Sběr informací a postupné třídění – kompozice – převádění záměru do reality, od myšlenky k realizaci, volba možnosti zpracování tématu, vyznačení osnovy
3.       Jazykové vyjádření – stylizace autora – výstižné formulace myšlenek
4.       Korektura – úprava textu
5.       Napsání textu
6.       Reprodukce textu
Fáze vnímání adresáta textu:
-vnímání textu – četba, poslech
-jazykové porozumění
-intepretace
-zaujetí stanoviska
 
Třídění jazykových projevů
a)      Podle povahy užitých prostředků – psané – mluvené, kombinace jazykových a nejazykových – plakát, projevy jednojazyčné, vícejazyčné – resumé v např. anglickém jazyce.
b)      Podle podmínek komunikace a vázanosti na situaci – připravené či nepřipravené, monologické či dialogické
c)       Podle způsobu podání obsahu a záměru – informační, vyprávěcí, popisné charakterizační, sdělení prosté, odborné či estetické , výkladové, úvahové
d)      Podle plynulosti sledu obsahových složek a složenosti – projevy plynulé (vyprávění či výklad, neplynulé (heslovité – formulář, seznam,…), projevy jednoduché –oznámení, dopis, zpráva, projevy složené ( rozhlasová pásma…)
Slohové vlastnosti:
Srozumitelnost
Jasnost
Logičnost
Přiměřenost
Vhodnost vzhledem k adresátovi
Specifické vlastnosti
 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>