Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základy informatiky

22. 2. 2008

Základ informatiky

v     Způsob výběru odborné literatury

Základní informaci ( rychlou orientaci v textu) získáme:

q       Z anotace – zhuštěná, stručná informace o tematice díla, jeho pojetí a hodnotě – např. na katalogizačním lístku v knihovně

q       Z obsahu ( přehled kapitol, oddílů s uvedením čísla stránky) , bývá před textem knihy nebo v závěru knihy

q       Z předmluvy nebo doslovu (záměr autora, způsoby a cíle řešení problematiky)

q       Z resumé ( souhrn, stručná informace o obsahu textu, bývá cizojazyčné, zvl. v angličtině, němčině, ruštině…)

q       Z rejstříku ( abecední seznam termínů nebo autorů, osob vyskytujících se v textu)

v     Metoda trojího čtení

q       Zběžné (letmé) – představa o celku a důležitých místech

q       Důkladné studium podstatných částí, soustředění na klíčová místa ( jsou graficky odlišena) , podtrhávání barevně nebo poznámky, značky, vlastní názory, např. na okraji textu = ve vlastní publikaci, pořizování výpisků, tezí, osnovy nebo konspektuˇz vypůjčené publikace

q       Výběrové – čtení podtrženého, poznámek na okraji, konspektu

v     Druhy záznamů z textu

q       Výpisek /excerptum) – doslovné vypsání důležité části textu ( věty, zajímavé myšlenky)

q       Citát – doslovný výpisek z díla některého autora použitý v textu jiného autora, označuje se uvozovkami

q       Teze – stručně vyjádřená základní myšlenka

q       Píšeme na volné listy A6 ( kartotéční lístek) po jedné straně:

o     Heslo (klíčové slovo) -  obor, tematika ( pro abecední řazení v kartotéce)

o     Vlastní výpisek

o     Pramen, bibliografické údaje (autor, název díla nebo časopisu, místo a rok vydání)

q       Osnova – zachycuje přehledně výstavbu celého textu

o     Naznačuje tematické složky textu, jejich sled heslovitě (často jednočlenné věty jmenné, stručné slovesné věty)

o     Mívá 3. části:

I.   Úvod

II. Vlastní text ( rozdělený do dalších bodů a),b), c)

III.               Závěr

 

Konspekt – výtah

q       Zachycuje přehledně výstavbu celého textu ( jako osnova)

q       Obsah a sled tematických složek postihuje v hutných větných formulacích a s konkrétními údaji

q       Převažuje vyjadřování jmenné

q       Požadavek přehlednosti ( nadřazenost a podřazenost  vyjádřena využitím číslic, malých a velkých písmen abecedy, značek a závorek)

q       Možnost odkazů k jiné odborné literatuře ( opatřují se čísly a v oddíle poznámek jsou konkretizovány

q       Např.

 

 

Technika citování

Bibliografické údaje

 - citát – souhlasí doslova s originálem ( i pravopisně), vynechaná slova, věty se označují graficky (např. …, nebo – )

-         případné změny proti originálu musí být uvedeny v závorce s poznámkou jména autora úprava

Bibliografické údaje

-         knižní publikace – příjmení a jméno aotura, název knihy, místo a rok vydání, stránka např. Horníček,Miroslav:Hovory s Janem Werichem,Panorama,Praha1991,s.18(s.18-27 x s.18n = a následující)

-         časopisecký článek – příjmení a jméno autora, název článku, název časopisu, ročník, rok, číslo, stránka

-         Procházka,Miroslav:Ulicemi Jičína,Český jazyk a literatura, roč.46/1995 – 96,č.3-4,s.69-71

 

Základy informatiky

-         rychlý růst lidských poznatků, jejich obohacování a prohlubování – potřeba člověka získávat rychle informace pro studijní účely nebo pro praxi

-         informace – zpráva, poučení

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>