Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životopis

24. 3. 2008

1. organizační záležitosti (5min.)

2.  cíl hodiny :pochopit ,co by mělo být obsahem vlastního životopisu

          jak je tvořena biografie jiných osob

          zda-li vypovídá něco o dané osobě

 3. struktura

a) cvičení z učebnice – rozbor textu – skupinová práce ( rozdělení třídypodle vlastního        přání – skupiny podle žáků ve třídě) ( 10min.)

b)  pomocí analýzy z textu vytváříme pomocí žáků výklad metodou   rozhovoru – otázky a odpovědi (20min)

c) – zápis s pomocí žáků – vytvoří si pomalu svůj vlastní zápis (3min)

d) – napište za dú – strukturovaný životopis, na počítači, šablonu najdete  ve Wordu,pošlete úkol na mailovou adresu: havape@seznam.cz

    4. zhodnocení práce žáků – stručné a výstižné hodnocení práce – pochvala žáků – jen popisným jazykem za výkon – skutečně precizní

 5. sebehodnocení žáků – pokus se zhodnotit sám sebe – je to velice těžké, ale přesto je nutné na sebe se dívat kritickým okem ( nutnost pěstování zdravého sebevědomí – objektivně)

 6. závěr hodiny – napiš na tabuli zadání úkolu do rámečku – nesplnění úkolu – následuje trest

 

 

 

Životopis

Definice = úřední doklad či ustálená forma

Podstata – pravdivé, věcné a stručné vystižení základních faktů z průběhu života

Seznamuje s činností, znalostmi, zkušenostmi autora, podává nepřímou charakteristiku – konkrétní jednání osoby

Je přílohou k přihlášce na VŠ,

žádosti o zaměstnání – strukturovaný životopis:

Mgr.Petra   Havlíčková

PROFESIONÁLNÍ PRAXE

 

1993 – 2005 Škola ekonomiky a cestovního ruchu (ŠECR),  Jihlava ČR

2000 – 2001 Gymnázium  Jihlava

1996 – 1999, 2004 – 2005 Středná umělecká škola grafická

2005-2006 Základní škola Jihlava, Křížová 33

2006 – 2007 Základní škola Jihlava, Demlova 32

dále jsem na ŠECR působila ve výchovných funkcích a to:

n     Drogový preventista

n     Koordinátor sociálně-patologických jevů

n     Vedoucí  praxe

V rámci této funkce bylo mým úkolem kontrolovat studenty při jejich praktických dovednostech na hradech či zámcích po celé ČR.

n     Výchovný poradce

n     Předsedkyně předmětové komise  cestovního ruchu a dějepisu

V kompetenci této funkce byla především příprava tématických zájezdů na určitá konkrétní místa naší republiky a zahraničí ( Francie, Velká Británie, Belgie, Itálie, Řecko, Egypt a další.)

Dalším úkolem bylo připravit praktickou a ústní maturitní zkoušku.

Maturitní zkoušky proběhly úspěšně a řada našich žáků pracuje ve službách cestovního ruchu.

 

 

VZDĚLÁNÍ

 

n     1989-1994

MU Pedagogická fakulta

Obor Dějepis- pedagogika

n     1994-1995

Certifikát  průvodce cestovního ruchu

    Od roku 1993 jsem připravovala tématické plány pro čtyřleté studium ekonomika a cestovní ruch. Můj obor byl cestovní ruch. Připravila jsem plány, sestavila strukturu předmětů, které by měl obsahovat. Jeho obsahem byly následující předměty: technika cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu, geografie cestovní ruchu, metodika cestovní ruchu a dějiny umění. Studenti měli být odborníky především v dokonalé znalosti všech pamětihodností a architektonických slohů. Poté jsem se účastnila mnoho kurzů a školení, jež se týkaly problematiky cestovního ruchu. Nedílnou součástí mé práce bylo připravovat konference cestovního ruchu, na níž jsem se podílela jako pořadatelka i předřečník. Mým úkolem bylo dokonale připravit studenty teoreticky i prakticky. Praktická maturitní zkouška obsahovala část písemnou ( kompetence řešení jednotlivých problémů z ekonomiky CR, techniky CR, geografie CR, metodiky CR), část ústní ( kompetence řešení problému provedli v praxi). Tedy následně vytvořili svoji vlastní cestovní kancelář se všemi náležitostmi.

  

 

n     1993-1999

Absolvování Semináře výchovného poradenství

n     2000-2003

Absolvování odborného kurzu drogové prevence, následné získání

Certifikátu drogového  preventisty

n     2000-2003

UP Pedagogická fakulta

Obor Český jazyk  a literatura pro II.stupeň

n     2004-2005

MU Pedagogická fakulta

Obor Český jazyk a literatura pro střední školy

§         2005-2006

Certifikát koordinátor ŠVP

Osvědčení počítačové gramotnosti Z, P0, P1, P2, P3

§         2006 – 2007

příprava na rigorózní řízení a zpracovávání práce na téma:

Funkčnost kritického myšlení v rámci ŠVP

§         seminář literární výchovy: Nuda v češtině

 

ZÁJMY

 

Počítače, sport, kultura, historická literatura, cestování, organizování různých školních i třídních akcí, příprava na soutěže Profi go a Top geide – tyto soutěže se specializovaly na dovednosti a schopnosti žáků spojené s cestovním ruchem, Paragraf 55 a pořádání školního kola s návazností na účast na kole krajském  a olympiády z cestovního ruchu, dějepisu

 

TIPY                         1993 – 2005 Petra Havlíčková, Brtnická 11,586 01  Jihlava

tel: 608 620 919

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Jazykové prostředky:

střízlivé, věcné formulace ( bez citového zabarvení), nesložitá souvětí, přehlednost (odstavce)

náležitě používat slovesných časů, vyjadřovat údaje časové a místní, ale i spojitosti příčinnostní

formální stránka

nejčastěji stylizovaný text nebo heslové údaje v dotazníku, pečlivá zpracování – úprava na počítači

kompozice

(obvyklé pořadí údajů)

1.      nadpis, účel

2.      jméno, datum narození, stav, trvalé bydliště, pracovní zařazení (nebo studium), údaje o rodině

3.      přehled školní docházky, prospěch, znalost jazyků (aktivní, pasivní), zvláštní vědomosti a dovednosti

4.      zájmové činnosti a úspěchy

5.      dosavadní zaměstnání (studium) – roky, odbornost, zaměstnavatel, jeho adresa

6.      členství v odborných organizacích, veřejná činnost

7.      zdravotní stav

8.      výhledy, směřování k žádosti, pro kterou je životopis zpracován

9.      vlastnoruční podpis, místo a datum

Cvičení pro žáky – práce biografií (životopis známé osobnosti)

 

Narodil se ______ v ______
Jeho otec ______ byl ______
Jeho matka se jmenovala za svobodna ______
a byla zaměstnána jako ______
Vykonával základní vojenskou službu.
Do prvního zaměstnání nastoupil v Divadle ABC jako ______
a poté pracoval osm let v divadle ______
V roce 1963 byla uvedena poprvé jeho hra ______

nyní nám dvojice přečtou, co vypracovaly a doplníme společně to, co nenašly

jedná se v daném případě o biografii nebo o autobiografii?

necháme žáky změnit text tak, aby se jednalo o autobiografii

 

Zápis
- biografie - autor píše o někom jiném než o sobě
- autobiografie - autor píše o sobě

druhou hodinu zahájíme přečtením životopisů V. Havla, které jsme zpracovali minulou hodinu , dáme žákům přečíst kartičky označené B - opět do dvojic

učitel přečte další část životopisu připraveného pro žáky až k Plastikům a ptá se:

 • kde byl Václav v srpnu roku 1968 

 • s kým tam byl, kdo byli Plastic People

 • kdo je vedl a jakou měl přezdívku

 • kdy zatkli Plastiky

 • proč byli zatčeni

 • co pro ně udělal Václav

 • v jakém postavení byl asi Václav v té době

žáci mají dopsat druhou část životopisu podle lístečků, které po přečtení leží na stole (B)

 

Havel byl v srpnovém týdnu se svou ženou a hercem Janem Třískou u přátel v Liberci. Účastnili se tam místního odboje. Psal každodenní komentáře do místního rozhlasu a Tříska je předčítal.
Na jaře roku 1976 se setkal s Ivanem Martinem Jirousem, který má přezdívku Magor. Byl manažerem rockové skupiny Plastic People, zakladatelem a králem českého undergroundu. Byli značně nekonformní a komunističtí měšťáci byli brzy pobouřeni stylem jejich hudby, vystupováním. Měli dlouhé vlasy, používali sprostá slova apod. Vzali jim povolení k vystupování v Praze a nakonec jim zakázali veřejně hrát. Nešlo o nic jiného než o hudbu, která se mocipánům nelíbila. Komunistický režim se dostává do konfliktu s novou generací, která nemá žádný škraloup z roku 1968 - protože se tehdy ještě nestačili provinit. Moc si z nich udělala nepřátele tím, že je nenechala žít tak, jak chtěli a potřebovali.
V březnu zavřeli Plastiky. Zatkli 19 hudebníků a jejich příznivců a zahájili

proti nim trestní stíhání. Mysleli si, že odsoudí několik výtržníků, narkomanů, kterých se nikdo nezastane a nikdo je nezná.
 Magor jde za Vaškem. Vašek zařídil interview s časopisem Reuter a zpravodajství ve Svobodné Evropě. Na všechna vyslanectví poslali protesty a ejhle, ve světě bylo vzbouření. Vzniká předobraz Charty 77.
7. ledna 1980 je odsouzen do vězení za podvracení republiky.
7. února 1986 na slavnostní večeři u holandského velvyslance v Praze převzal diplom o udělení ceny Erasma Rotterdamského. A pak přišel listopad 1989.
 

Příloha č. 3 - druhá část životopisu
 V srpnu roku 1968 byl na návštěvě u přátel v ______
se svou ženou ______
Po roce 1968 už nemohl uvádět své hry v oficiálních divadlech, ale přesto se občas hrají. Vydává je sám a posílá po kamarádech do ciziny. Pak přišel proces s Plastiky a Charta 77 a on byl odsouzen do vězení za ______
7. 2. 1986 přebírá cenu ______ od holandského vyslance.
20. 12. 1989 se stává presidentem.
 lístečky C rozdáme jinak, posíláme postupně po kruhu, i ze dvou stran, aby si každý žák přečetl všechno

 • nyní můžeme žáky rozdělit na skupiny a nechat je vytvořit scénu z Havlova života, nechť si vyberou cokoli, z toho, co se o něm dozvěděli

 • co znamená slovo absurdní - slovník cizích slov (nesmyslný, odporující rozumu)

 • všichni se staneme nyní na chvíli Václavem v okamžiku, kdy se dozvídá, že se má stát prezidentem, co si v této chvíli může myslet?

 • na závěr přečte zástupce ČTK (jeden z žáků) oficiální životopis našeho prezidenta - ten, který jsme vytvořili jako Eda Kriseová

 • může oficiální životopis zachytit skutečný život?

Od 5. srpna 1978 měl Havel trvalý policejní dohled. Policie se rozhodla, že ho bude otravovat, až to nevydrží a vystěhuje se anebo mu povolí nervy a dopustí se útoku na veřejného činitele a budou ho moci zavřít.
V listopadu 1978 přijal znovu funkci mluvčího Charty a Státní bezpečnost nasadila Domácí vězení.
Charta nemá autora, v jejím autorství jsou si rovni všichni, kdo ji podepsali. Profesor Patočka rozhodl, že se nemají brát podpisy od studentů. Havel chodil za lidmi, o kterých předpokládal, že to unesou, a rozmlouval to těm, kteří chtěli, ale měli rodinu, děti... Prohlásil, že mají říkat, kdyby je s chartou chytili, že ji mají od něho.
Mluvčími byli dr. Hájek, prof. Patočka, Václav Havel, ten byl nejmladší,

a proto byl 14. 1. zatčen. Mysleli si, že ochromí činnost, ale ostatní začali pracovat tím intenzivněji. Zastrašování působilo spíš opačně.
Státní policie tahala lidi k výslechu a vyslýchala je hodiny. Poučení o tom, jak se mají lidí chovat při domovních prohlídkách kolovala v samizdatu.
Charta nebyla zničena, jak řekli vyšetřovatelé Havlovi ve vězení. Prožívala éru největšího rozkvětu, dělo se mnohé, co do té doby nebylo myslitelné. Lidé se napřímili.
Charta 77 - požaduje uplatňování lidských práv podle naším státem převzatých a ratifikovaných mezinárodních dohod.
 V padesátých letech nastalo hrůzné mlčení. Lidé se báli jeden druhého, nikdo nikomu nevěřil. Lidé se jakoby vrátili do protektorátu, jenže tady nebyla žádná naděje, že bude zase dobře. Lidé mizeli beze stop, byli odsouzeni, aniž by se jim dokázala jakákoli vina. Nevinní dostali trest smrti. Domovnice rozhodovaly o tom, jestli děti v domě budou manuálně pracovat nebo studovat. Chartisté - rok 1977 - byli prvními občany, kteří se pokusili se zbavit tohoto základního existenciálního strachu tím, že ho překonali. Počítali se zavíráním, s pronásledováním, ale uvědomovali si, že se doba změnila a je třeba riskovat a postavit se moci.

Sebehodnocení

 1. Jak jsem byl připraven na dnešní hodinu?
 2. Pochopil jsem látku?
 3. Co bych chtěl příště lépe pochopit?
 4. Byl jsem aktivní?
 5. Zapojoval jsem se do hodin pouze částečně?
 6. Proč jsem se nesnažil?
 7. Nudím se?
 8. Proč?
 9. Hledám důvody, jak by se to zlepšilo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>