Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zvuková stránka jazyka

10. 9. 2008

Zvuková stránka jazyka

Zvláštními zvukovými prostředky věty jsou melodie, důraz. Tempo a pauzy.

 

Melodie – tedy větná melodie je průběh výšky hlasu při vyslovování věty. Jednotlivé druhy vět mají různou melodii. Zvláštní melodií se vyznačují věty, v nichž mluvčí projevuje citové zaujetí.

1.     Věty oznamovací mají melodii klesavou. Na jejich konci klesáme hlasem.

Nad jižní Moravou se rozzářilo slunce.

2.     Věty tázací mají odlišnou melodii podle svého druhu:

a)     otázky zjišťovací ( odpovídáme na ně slovy ano nebo ne) – mají melodii klesavě stoupavou.

Četli jste tu povídku?

b)    otázky doplňovací mají melodii stoupavě klesavou nebo tónový vrchol na tázacím slově ( zájmenu nebo příslovci)

Kam půjdete?

Co vás nejvíc zajímalo?

3.     Věty rozkazovací mají nejvyšší tón na počátku nebo před záverečným klesnutím hlasu.

Zastavte se u nás!

Dávejte si na to pozor!

4.     Věty zvolací mají na některém místě nápadné zvýšení melodie.

To je ale překvapení!

Tatínek se nám vrátil!

Důraz je zesílený přízvuk na slově, které chceme pro jeho význam vyzvednout. Takové slovo stává obvykle na konci věty:

                        Tentokrát jsme pro to byli všichni.

Může však stát i na počátku věty:

Já jsem to tušil! – Kuřeti by neublížil.

 

Pauzy

Delší věty rozčleňujeme v projevu na části zvané větné úseky. Spojujeme v nich slova, která k sobě patří významem. Mezi větnými úseky děláme přestávky, pauzy. Kladení pauz přispívá k vetší srozumitelnosti projevu: Ještě před rozedněním / nesly se krajinou / zvuky motorů.

Olše / lemující protější břeh řeky / hostívaly v zimě tlupu čížků, / drobných zelenkavých ptáčků.

 

Pauzy děláme obvykle tam, kde v písmu klademe čárku, všechny pauzy však v písmu čárkou nevyznačujeme. Kladení čárky se řídí hledisky skladebními.

 

Tempo, rychlost, jakou je projev pronášen, závisí zčásti na zvyku mluvčího. Řídí se však také obsahem projevu. Závažný projev pronášíme pomalejším tempem a děláme v něm více pauz. Pauzy pomáhají zvolňovat tempo.

V delším projevu dbáme na střídání rychlejšího a pomalejšího tempa. Důvodem je stereotyp, monotónnost – posluchač usíná.

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>