Jdi na obsah Jdi na menu
 


komise čj na Střední škole technické Jihlava

12. 8. 2010

Komise českého jazyka a literatury

Vedoucí komise:
Mgr Petra Havlíčková

Členové komise :
Mgr. Josef Váca
Mgr. Hana Kožnarová

Jana Kolářová

 

Cíle komise:
- rozvíjení estetického cítění studentů

- rozvíjení jazykových a komunikativních dovedností

- přizpůsobení výuky požadavkům současnosti, aktualizace

- zavádění nových trendů do výuky

- využívání interaktivních metod výuky, práce s texty, videem a internetem


Plány komise:

ZAŘADIT DO VÝUKY NOVÉ ALTERNATIVNÍ METODY PRÁCE

(metody kritického myšlení)

Akce konané komisí:
- průběžně během školního roku návštěvy divadelních představení v Brně, Praze a Jihlavě

-akce „ Světluška“

-návštěva představení Kájínek

- poznávací exkurze do Prahy, dalších měst

-poznávací exkurze do Vídně

-návštěva Drážďan

- účast na Olympiádě z Českého jazyka

- účast na literárních soutěžích

 Hodinové dotace v jednotlivých ročnících :

Dle ŠVP se učí třídy od školního roku 2009 - 2010

 Tříleté studijní obory mají 2 hodinovou dotací týdně:

Studenti těchto oborů si budou muset zakoupit Literární texty pro naši školu, kterou zpracoval  pan PaedDr. Rychtecký

 

Dle ŠVP se učí třídy od školního roku 2011 - 2012

- strojní mechanik
- nástrojař
- elektrikář, elektrikář – silnoproud
- obráběč kovů
- strojní kovář

 Čtyřleté studijní obory

Dle ŠVP se učí třídy od školního roku 2009 – 2010, které mají 3 hodiny týdně v prvém a druhém ročníku. V dalších ročnících mají 3+1 hodina – určena pro seminář k maturitní zkoušce.

- mechatronika
- mechanik elektronik
- mechanik seřizovač
- mechanik číslicově řízených strojů

Nástavbové studium

* denní a dálková forma
* pomaturitní studium pro získání výučního listu v oborech elektrikář a obráběč kovů


Učebnice :
obor elektrotechnika

Doporučuji učebnice Fraus, které obsahují Mluvnici, Slohovou a komunikační výchovu, Literaturu v souvislostech + Čítanku

Učebnice Fraus napomohou studentům, aby plně využili alternativních metod kritického myšlení

1. ročník –Literatura pro I.ročník, Pracovní sešit pro I.ročník

 2. ročník – Literatura pro II.ročník, Pracovní sešit pro II.ročník

3. ročník – Literatura pro III.ročník, Pracovní sešit pro III.ročník

4. ročník - Literatura pro IV.ročník, Pracovní sešit pro IV.ročník

Maturita 2011 (základní úroveň) – Český jazyk a literatura


další obory jsou vyučovány podle stejných učebnic

 ÚKOLY:

Zásadní:

 

<!    Dokončit seznam literárních děl

<!--Vytvořit pracovní listy pro novou maturitní zkoušku

<!--Požádat vedení školy, aby umožnilo všem studentům školy se, co nejlépe připravit na novou maturitu povolením semináře z maturitního povinného předmětu, což je tedy český jazyk a literatura

 

Další aktualizace v průběhu

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>