Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rétorika

Ø      Pochází z řečtiny

Ø      Zabývá se řečnictvím

Ø      Vznikla v Athénách – 5. st. př. n. l.

Ø      Sokrates, Platon – chtěli pravdivě sdělovat myšlenky posluchačům

Rétor

Ø      Řečník

Ø      Dokáže mluvit fundovaně před větší skupinou

Ø      Sokrates

 

Historie rétoriky

První řečník Gorgiás

Ø      Zavedl školu rétoriky

Ø      Podle něho mělo slovo velikou moc

Ø      Slova ovlivňují lidi

Výborným řečníkem byl Hippokrates

Ø      Zajímal se o mluvené slovo

Ø      Domníval se, že mluvené slovo může mít vliv na zdraví člověka

Ø      Vytvořil psychologickou škálu temperamentů: cholerik, melancholik, sangvinik, flegmatik

Ø      Jeho teorie vycházela z tělních tekutin

Ø      Veškeré vědění z psychologie použil při určování správných řečníků. Správný řečník je sangvinik,  je společenský a přizpůsobivý.

Ø      Melancholik se může rozplakat, cholerik chce ovládat velkou skupiny a posléze s ní manipulovat

Démosthenés

Ø      Slavný řečník, který překonal sám sebe

Ø      Stal se mistrem v rétorice

Ø      Zpočátku měl problém s dechem

Ø      Od narození sdělil slabý hlas, nejasnou výslovnost, trhal ramenem

Ø      Vše odstranil ( překřičel příboj, nad postel zavěsil meč)

Sokratés

Ø      Filosof, řečník, zakladatel dialogu

Ø      Snažil se své posluchače naučit mluvit

Ø      Nejdůležitějším úkolem bylo dovést je k pravdě

Platón

Ø      Žák Sokrata

Ø      Tvrdil, že řečnictví je psychagoria – vedení duší

Aristotelés

Ø      Žák Platóna

Ø      Filosof, který systematizoval veškeré vědění

Ø      Napsal knihu o rétorice:

1.      část : Příroda - dokonalost mluveného projevu je dána geneticky

2.      část : Umění   - řečník musí sladit verbální a nonverbální komunikaci

 

Rétorika v Čechách

Středověk u nás je spojován s rétorikou především prostřednictví významné osobnosti Karla IV. Karel nechal vystavět 260 hradů a tvrzí, 13 360 vesnic, a další památky Prahy. Jeho první žena Blanka z Valois pocházela z Francie. Měla české dvorní dámy, aby se naučila česky. Karel uznával vzdělanost, a proto založil Karlovu univerzitu v Praze. Na univerzitě se vyučovalo 7. svobodných umění. Jedním z nich byla i rétorika.

 

Mistr Jan Hus

1371 – 1415

Narodil se v Husinci. Stal se rektorem pražské univerzity. Napsal několik knih a kázal v kapli Betlémské. Zapůsobil na Žižku a Prokopa Holého.

 

Jan Ámos Komenský

1592 – 1670

Učitel národů

V době pobělohorské se odstěhoval do Různých států, ale nakonec se usadil v Polsku v Lešně.

Napsal:

Didaktika česká

Svět v obrazech

Obecná porada o nápravě věcí lidských. Dílo o rétorice: Kurz mluvení: většina slov je zabalena do figur, ikon, přirovnání, ostrovtipu…

 

Zásady Komenského řeči ( jak by měl vypadat projev):

  1. hojnost slovní zásoby – znát význam a původ slov, synonyma, systém a řád v projevu – úvod, stať a závěr, shrnutí, zhodnocení
  2. slovo by mělo obsahovat svébytnost – srozumitelnost, připravená řeč
  3. líbeznost – hovořit spisovně, ozdobná slova, metaforicky, ironie, mluvnické obraty, gesta, mimika tváře, odpadková slova, líbezná slova, aby si získal publikum
  4. mocnost – slovo má mít moc, aby zůstalo v srdcích lidí opravdově, řečnické otázky, ironické šlehy

 

Zhodnocení cíle:

Umění dokonale mluvit je nezbytné. Nejprve musíme ovládat český jazyk – tvarosloví, slovní zásobu, stavbu slova, pravopis, fonologii, a pak můžeme hovořit a psát dokonalé texty.

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>