Jdi na obsah Jdi na menu
 


opakování - funkční styly

4. 12. 2007

Sloh – vypravování a popis – devátý ročník

Cíl: vypravování a postupujeme k dalšímu slohovému postupu – popisu

 

Struktura:

a)      opakování slohových postupů

b)      funkční styly

c)      vypravování, rozfázování, osnova

d)      řetězové vypravování: Bylo jednou jedno království…

e)      popis

f)        opakování

g)      shrnutí

h)      sebehodnocení

 

Výklad:

Výstavba jazykového projevu je založena na určitých slohových postupech, slohových druzích ( útvarech), členění textu – vertikální a horizontální.

 

Slohové postupy:

Rozlišujeme: informační ( oznamovací, prostě sdělovací), vyprávěcí, dialogický (rozhovor), popisný, výkladový a úvahový

 

Vypravování – je založeno na postupu vyprávěcím. Základem vypravování je děj, příběh. Při vypravování dbáme na dodržení časové posloupnosti jednotlivých dějových složek

 

Popis je slohový útvar, který v běžném životě patří mezi nejpoužívanější. Nejčastěji popisuje nějaký předmět, který dobře známe. Později jsme schopni popsat krajinu, kterou vidíme při své letní dovolené a vyvolává v nás nějaké zážitky.

 

Výklad: Umělecký popis by měl být výstižný. Měli bychom používat neobvyklá obrazná pojmenování, přirovnání, výstižná přídavná jména, příslovce. K uměleckému popisu patří i subjektivně zabarvený popis, líčení. Cílem líčení je nejen postihnout popisovanou skutečnost, nýbrž i vyvolat v čtenáři pocity, dojmy, nálady. V líčení se objevují okrasná pojmenování, slova citově zabarvená, přirovnání, metafory, metonie a dějová slovesa. Kompozice je volnější.

 

Řetězové vypravování:

Byl jednou jeden král…

Dále navazuje další žák a posléze vzniká krátké promyšlené či méně promyšlené vypravování

 

 

Hra na kapitána:

Kapitán se prochází po nábřeží a zahlédne vojína spát. Přistoupí k vojínovi a ptá se ho:

„ Spíte?“

Vojín odpoví:

„ Já, pane kapitána.“
Já, ne, pane kapitáne.“
To vojín číslo 9.“

Hra pokračuje až do vyčerpání všech dalších možností.

 

Hra asociací:

Mušle

Kámen

Želva

Hromada

Nusle

 

Práce s učebnicí

Shrnutí:

Rozdíl mezi vypravováním a popisem

   

Hra s obrázky:

 ObrazekCharakterizuj postavu na obrázku:

 

Sebehodnocení:

Jak jsi dnes pracoval?

Co se ti povedlo?

Co měníš ve svém přístupu?

Proč se učíme mluvit a psát krátké texty?

 

Popis krajiny

Umíš vyprávět příběh, který se ti stal na břehu moře...

Obrazek

Popis obrázku:

Umíš vyprávět pohádku o obrázku?

Obrazek

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>