Jdi na obsah Jdi na menu
 


opakování slohu - popis, líčení

20. 11. 2007

Čeština – 9.r. – sloh – líčení

Cíl: líčení

 

Struktura:

Kontrola dú

Zadání dú

Opakování

Opakování

Výstavba jazykového projevu je založena na určitých slohových postupech, slohových druzích ( útvarech), členění textu – vertikální a horizontální.

 

Slohové postupy:

Rozlišujeme: informační ( oznamovací, prostě sdělovací), vyprávěcí, dialogický (rozhovor), popisný, výkladový a úvahový

 

Vypravování – je založeno na postupu vyprávěcím. Základem vypravování je děj, příběh. Při vypravování dbáme na dodržení časové posloupnosti jednotlivých dějových složek

 

 

Z obrázku je zřejmé, že nyní hledíme na krajinu. Můžeme na toto téma vypravovat nějaký příběh. Většinou nás napadnou určité zajímavé události k tématu.

 

 

Úkoly:

  1. Víš, co se stalo v nedávné době?
  2. Znáš nějakou pohádku?
  3. Umíš ji vypravovat?
  4. Jak začíná pohádka?

 

Pohádku vnímáme především jako útvar prozaický. František Hrubín a Jan Skácel pohádky zpracovali básnicky.

 

Úkoly:

  1. Vymysli na verše vlastní vyprávění o osudu princezny?
  2. Vyhledej básnická slova?
  3. Která číslovka je užita v pohádkách?

 

Rosnička

            S dětmi je vždycky trápení, narodí se například malá rosnička, tatínek s maminkou ji chtějí mít slušně oblečenou, jdou jí tedy koupit hezký montgomerák, ale víte, že se to té malé nezdá, chtěla by modrý kabátek…

Dokonči příběh –

 

Od  vypravování k popisu

O slavné procesí, která byla na den Božího Těle v Benátkách, a jaká se poctivost paotníkuom děje.

Potom ráno na Boží tělo sešli jsme se všickni pautníci do kostela hlavního města Benátek k svatému Marku do kuoru. A tu Jeho Milost kníže benátský v svém majestátu s legátem papežským i s jinými pány z rady v jich kabinetu, tj. v sukních šarlatových a axamítových červených a někteří v brunátných dlauhých až do země, jak obyčej jich, do kuoru přišel a na svau stolici se posadil…

 

Cesta z Benátek…Voldřich Prefát z Vlkova

 

Proč se zastavili poutníci v Benátkách?

Popiš oblečení pánů z rady.

Kdy vykonal Voldřich Prefát z Vlkova cestu k Božímu hrobu?

Dovedeš převést text do spisovné češtiny?

 

Shrnutí:

Co je vypravování?

Jaké má části?

Umíš vypravovat své zážitky?

Umíš použít vypravování s popisem a charakteristikou?

 

Opakování :

Popis je založen na prostém vyjadřování. Snažíme se stručně popsat určitý předmět. Líčení se používá v uměleckém stylu, a proto musíme použít vytříbený sloh a využít jinou slovní zásobu. V líčení je možno používat básnických prostředků: obrazná vyjádření, metafora, personifikace, kontrast, dynamická slovesa, básnické přívlastky, básnické figury, jednočlenné věty jmenné, přirovnání

 

Práce s učebnicí – popiš obrázek: Co na něm vidíš?

  Obrazek

  Pokus se popsat obrázek jako básník?

 

  Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

s.26 Mont – Oriol

Kdo je označován za citlivého člověka?

Jak hluboce působí příroda na člověka?

Jak na vás působí hudba?

Umíte vnímat přírodu?

Jste lidé kteří mají na sobě krunýř?

Vyhledejte slovesa?

Jak vnímá Pavel přírodu?

Samostatná práce:

Chtěla bych abychom dokázali vyjádřit své pocity.

Pokuste se vyjádřit, co prožíváte.

Pokud o tom nechcete mluvit, nemusíte.

 

Shrnutí

Subjektivně zabarvený popis vystihuje autor postoj k popisovanému předmětu ( uměleckému dílu, přírodě, zážitku), dojem, jakým na něj působí, náladu, představy, které v něm vyvolává. Od věcně pojatého popisu, zvláště od popisu odborného, se liší tím, že využívá prostředky blízké básnickému vyjadřování: básnický přívlastek, přirovnání, metaforu, metonymii, personifikaci…

 

Obrazek

Zhodnocení cíle- měli bychom umět popsat přírodu kolem nás.

Sebehodnocení:

  1. Jaké vědomosti z líčení mohu použít v praxi?

  2. Uvědomuji si, že čeština je systém a tedy vše souvisí se vším?

  3. Ve slohu musím ovládat slovesa a jejich tvary, protože jinak nemohu napsat slohové cvičení.

 Obrazek

 

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>