Jdi na obsah Jdi na menu
 


vypravování - směřuje k popisu, směřuje k charakteristice

13. 11. 2007

Čeština – 9.r. – sloh – vypravování

Cíl: vypravování

Struktura:

Kontrola dú

Zadání dú

Výklad:

Výstavba jazykového projevu je založena na určitých slohových postupech, slohových druzích ( útvarech), členění textu – vertikální a horizontální.

 

Slohové postupy:

Rozlišujeme: informační ( oznamovací, prostě sdělovací), vyprávěcí, dialogický (rozhovor), popisný, výkladový a úvahový

 

Vypravování – je založeno na postupu vyprávěcím. Základem vypravování je děj, příběh. Při vypravování dbáme na dodržení časové posloupnosti jednotlivých dějových složek

 

Obrazek

Z obrázku je zřejmé, že nyní hledíme na krajinu. Můžeme na toto téma vypravovat nějaký příběh. Většinou nás napadnou určité zajímavé události k tématu.

 

 

Úkoly:

1.      Víš, co se stalo v nedávné době?

2.      Znáš nějakou pohádku?

3.      Umíš ji vypravovat?

4.      Jak začíná pohádka?

 

Pohádku vnímáme především jako útvar prozaický. František Hrubín a Jan Skácel pohádky zpracovali básnicky.

 

Úkoly:

1.      Vymysli na verše vlastní vyprávění o osudu princezny?

2.      Vyhledej básnická slova?

3.      Která číslovka je užita v pohádkách?

 

Rosnička

            S dětmi je vždycky trápení, narodí se například malá rosnička, tatínek s maminkou ji chtějí mít slušně oblečenou, jdou jí tedy koupit hezký montgomerák, ale víte, že se to té malé nezdá, chtěla by modrý kabátek…

Dokonči příběh –

 

Od  vypravování k popisu

O slavné procesí, která byla na den Božího těle v Benátkách, a jaká se poctivost paotníkuom děje.

Potom ráno na Boží tělo sešli jsme se všickni pautníci do kostela hlavního města Benátek k svatému Marku do kuoru. A tu Jeho Milost kníže benátský v svém majestátu s legátem papežským i s jinými pány z rady v jich kabinetu, tj. v sukních šarlatových a axamítových červených a někteří v brunátných dlauhých až do země, jak obyčej jich, do kuoru přišel a na svau stolici se posadil…

 

Cesta z Benátek…Voldřich Prefát z Vlkova

 

Proč se zastavili poutníci v Benátkách?

Popiš oblečení pánů z rady.

Kdy vykonal Voldřich Prefát z Vlkova cestu k Božímu hrobu?

Dovedeš převést text do spisovné češtiny?

 

Shrnutí:

Co je vypravování?

Jaké má části?

Umíš vypravovat své zážitky?

Umíš použít vypravování s popisem a charakteristikou?

 

Sebehodnocení:

Jak jsi dnes pracoval?

Co se ti povedlo?

Co měníš ve svém přístupu?

Proč se učíme mluvit a psát krátké texty?

Obrazek

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>