Jdi na obsah Jdi na menu
 


sloh ( opakování :dopis )- nová látka : (popis)

14. 11. 2007

Komunikace – sloh – dopis – 6. ročník

Cíl: dopis

Struktura:

Obrazek

a)     

 kontrola dú

b)      zadání dú – 111/c)

c)      dopis

d)      mluvní cvičení

e)      práce s pracovním sešitem

f)        písemný projev – pracovní sešit

g)      shrnutí

h)      zhodnocení

i)        sebehodnocení

Dopis

-         je psaný projev, kde je kladen důraz na stylistickou stránku. Dopis je určen adresátem a pisatelem. Rozlišujeme osobní a úřední dopisy. Používáme různé výrazové prostředky. Výběr prostředků závisí na vztahu adresáta a pisatele ( slova citově zabarvená, nespisovná, hovorová).

Mluvní cvičení

1.Napiš kamarádovi dopis.

2.Jak bys vyjádřil vlastními slovy: Ve zralém věku. Dopisy plné úsměvů a tepla?

3.Uveď synonyma ke slovům: nezměrný, skoupý

4. Uveď slova opačného významu: píle, horké, cizí

 

Úřední dopis

Dekret Marie Terezie

Čeština v království Českém a makrabství Moravském chýlí se k úpadku tolik, že největší díl starostův a úředníkův jazyka toho jest neznalý, ano že u zemských a vrchních soudních úřadův, jakož i při městských magistrátech velký dostatek osob česky umějících se jeví. A protož ve prospěch nejvyšší služby J.M.C., jakož i za udržování řádu a spravedlnosti nevyhnutelně zapotřebí jest, aby řeč tak hluboko pokleslá se povznesla…

 

 

Práce s pracovním sešitem

47/1

Popis budovy – informuje o výsledcích pozorování. Nemá časové uspořádání, měl by však být utříděn tak, aby čtenář nebo posluchač mohl utvořit představu odpovídající skutečnosti.

Je důležitý výčet vlastností a znaků, jednoznačná pojmenování. V úvodu sdělíme, jaké jsou jeho přednosti, seznámíme se s ním. V hlavní části popisujeme velikost, tvar, jednotlivé části, barvu, zvláštnosti a v závěru uvedeme užití, zařízení.

 

 

Popis podle obrázku

Obrazek

 

 

 

Shrnutí:

1. Co je popis?

Zhodnocení cíle: Pokud chceme ovládat český jazyk, musíme umět vyjádřit vše slovy. Slovní vyjádření je důležitou stránkou jazyka.

Sebehodnocení:

Jak jsem se zapojoval do hodiny?

Uměl jsem odpovědět na dané otázky?

Pochopil jsem všechny souvislosti?

Proč musím umět správně a jasně hovořit na dané téma?

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>