Jdi na obsah Jdi na menu
 


5.11. 2007

cíl hodiny :  slovesa

struktura ( popis všech činností v hodině)

Ø      Pravopisné cvičení

Indiáni ulov-li b-zona. Velkom-sln- vez-r udělil rytíři m-lost. Vstal neobv-kle brz-.

Bab-čka sl-b-la, že na v-stavě zakoup- král-ka, který bude b-lý. Byl s-chravý den.

Sed-me doma a budeme psát úloh-. Představ- l-dí o Zemi a o vesm-ru b-ly rozd-lné.

Indové tvrdil-, že Zem- nesou vel-kánští slon-. Řekové si m-sleli, že ji drž- obr Atlas.

Teprve v 16. stolet- polsk- hvězdář M-kuláš Koperník změřil poh-b- těles a dokázal, že středem soustav- je Slunce.

Ø      Kontrola domácího úkolu

Ø      Téma : slovesa

 

ObrazekDefinice ( jsou slova, která vyjadřují děj – činnost-číst, stav – sedět, nebo změnu stavu – svítat).

 

Slovesa se časují, vyjadřují  se různými tvary

v 

v        Osobou ( první, druhou, třetí)

v     Číslo  ( jednotné, množné)

v     Čas ( přítomný, minulý, budoucí)

v     Způsob ( oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)

v     Rod ( činný, trpný)

v     Slovesný vid – schopnost slovesa vyjádřit dokonavost – ohraničenost děje

 Dokonavá slovesa – ohraničený děj ( děj budoucí – napíši, hodím, připravím)

Nedokonavá slovesa – neohraničený děj – probíhající – tedy časově nekončící

( dělat – budu dělat, ležet – budu ležet).

v     Slovesné třídy a vzory

Určování slovesných tříd provádíme podle zakončení 3. osoby čísla jednotného přítomného času, dělíme slovesa do pěti slovesných tříd, k jednotlivým vzorům zařazujeme slovesa podle zakončení kmene minulého:

 

Tabulka : přehled slovesných tříd:

A.     zakončená na –e

a)      mimo souhlásku –n-, -j-

b)      souhlásku –n-

c)      souhlásku –j-

B.     zakončená –í

C.     zakončená –á

Slovesa z tabulky – skupina A – napište ve tvarech s následujícími koncovkami

Č.j.

Č.mn.

Slovesa z tabulky - skupiny B napište ve tvarech s následujícími koncovkami

Slovesa z tabulky – skupiny C napište ve tvarech s následujícími koncovkami

( viz učebnice s. 140)

Slovesné třídy

Zakončení sloves

3.os.č.j.

přít. čas

Vzory

Kmen

minulý

poznámka

 

1.třída

-e ( před nímž není –n-

-j-

Nes-e

Ber-e

Maž-e

Peč-e

Umř-e

Nes-l

Bra-l

Maza-l

Pek-l

Umře-l

 

 

2.třída

-ne

Tisk-ne

mi-ne

zač-ne

Tisk-l

Minu-l

Zača-l

 

 

3.třída

-je

Kry-je

Kupu-je

Kry-l

Kupova-l

 

 

4.třída

Pros-í

Trp-í

Prosi-l

Trpě-l

 

 

5.třída

dělá

Děla-l

 

 


 

  Cvičení z učebnice  142/ 8,9

Ø      Dú – 143 / 9 – dokončit

Ø      Zhodnocení cíle ( proč se učíme o slovesech ?)

Ø      Sebehodnocení (  Co se mi dnes podařilo ?

Ø                                   Co se mi nepodařilo _? )

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>