Jdi na obsah Jdi na menu
 


9.11. 2007  : 6.r : Tematický celek : Tvarosloví : Podstatná jména

 

cíl: opakování vzorů podstatných jmen

motivace: najdi správný vzor podstatného jména – křestní jméno tvé matky

Vyhledej a vyznač 16 povolání rodu mužského, z písmen v tmavých polích napsaných červeně složte tajenku

 

 

P

E

K

A

Ř

K

Á

J

O

V

K

O

U

Z

E

L

N

Í

K

M

O

N 

CH

P

Z

E

É

A

P

A

M

L

A

I

N

T

I 

K

Ř

L

I

E

Ř

L

Í

I

Š

A

A

Í

N

T

T

O

K

Č

B

EE

V

Ř

Í

I

Š

T

I

U

E

CH

N

Y

K

D

V

D

Z

E

D

N

Í

K

Z 

E

I

R

Ý

N

E

Ž

N

I

Ú

Ř

E

D

N

Í

K

O

R

Y

 

Struktura hodiny ( činnosti vyučovací jednotky)

Ø      Pravopisné cvičení:

Dovolenou jsme strávil- ve Vysok-ch Tatrách. Zpíval- lidové p-sničk-. M-lan spadl ze stromu. Velmi úrodná oblast Čech je P (p)olabí. V-stupte ve stanic- n(N)árodní t(T)řída. Brzy se staneme členy e(E)vropské u(U)nie. Naše lékárna se jmenuje u(U) b(B)ílé r(R)ůže. Sl-šel jsi o t(T)itaniku?

-relaxace – odpočinek – převyprávíme báji : O Prométheovi

doplňující cvičení o J.Nerudovi a  J.A. Komenském

( žáci si  sami připraví mluvní cvičení)

Ø      Jazykový rozbor

Muž a pes se brodil sněhem po stezce společně. Muž byl sebevědomý a plný energie, ale na severu byl nováčkem. Nedbal rady zkušených starousedlíků, že v takovém mrazu nikdo nemá cestovat sám.

( Jack London – Rozdělat oheň)

1.      Z kolika vět se text skládá.

2.      U souvětí určete počet vět.

3.      Z první věty textu vypište základní skladební dvojice a určete druh podmětu a přísudku.

4.      V druhé větě textu určete slovní druhy.

5.      Vyjádřete obsah posledního souvětí větou jednoduchou.

6.      Nahraďte slovo energie synonymem.

7.      Vypište z textu zájmena a určete jejich druh.

8.      Určete větné členy – společně, na severu, nikdo.

9.      Vysvětlete, kdo to byl starousedlík.

10.  Popište psa, který ho doprovázel.

 

 Obrazek

 

Ø     

Cvičení z učebnice:

18/1

nejvíce příkladů :

vzor:

ostatní vzory jsou zastoupeny:

vzor stavení není zastoupen vůbec : zkuste vytvořit příklady:

 

18/2

ke vzoru hrad nepatří:

ke vzoru žena nepatří:

ke vzoru město nepatří:

 

18/3

určujeme mluvnické kategorie:

pád, číslo, rod, vzor

 - z minulé hodiny 18/4

 

– z  9.11. 2007 ( pracovní sešit 13/1 – procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů)

 

 

 

opakování: Podstatná jména

Ø      Abstraktní : zblbnutí, zájmy, čtení, počítání, krása, stud, tokání, vůle, záliba

Ø      Konkrétní :  sklo, ryba, mrkev, orel, savec

Ø      Pomnožná : varhany, plavky, nůžky, neštovice, Holešovice, Vysočany

Ø      Hromadná : rákosí, svalstvo, sloupoví, dělnictvo, obilí

Ø      Látková : víno, mýdlo, papír, krupice, minerálka

Ø      Vlastní : Petr, Adam, Velké Meziříčí, U Tří lip, Základní škola Jihlava

Ø      Obecná : moře, jezero, napoleonské války, revoluce, město

 

Rody : mužský, ženský, střední – vzory

  Shrnutí ( vše o podstatných jménech)

Zhodnocení cíle : základem našeho jazyka jsou podstatná jména a slovesa ( podstata tvarosloví)

Sebehodnocení:

q       Co se mi dnes povedlo?

q       Co se mi líbilo?

q       Co se mi nepovedlo?

q       Proč?

q       Co bych měl změnit? Musím vědět – proč se učím?

q       Vím to?

Obrazek

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< květen / 2019 >>