Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějepis – tematický celek – pravěk – téma- v sousedství římské říše, Germáni – opakování

 

Cíl: opakování

Struktura:

a)      opakování

b)      nová látka

c)      zápis

d)      shrnutí

e)      zhodnocení cíle

f)        sebehodnocení

Obrazek

Opakování:

1.      Kdy se zrodil člověk?

2.      Jak se člověk živil?

3.      Jaký byl rozdíl mezi obživou ve starší době kamenné a mladší době kamenné?

4.      Jaké dovednosti uměli lidé od počátku do doby kovů?

5.      Jak vznikala řemesla , obchod a umění?

6.      Jak se vyvíjela společnost?

7.      Jak vznikala etnika?

Nová látka:

V sousedství říše římské – Germáni

Zápis:

Obchod i válka

Hranice římské říše šla po řekách Rýnu a Dunaji. Římané zde vybudovali opevnění – limes Romanus. Bylo to nákladné opevnění, archeologicky jsou doloženy opěrné body – vojenské stanice, pochodové tábory.

Germánské kmeny Markomanů a Kvádů osídlily naši zemi, první známou postavou byl Marobud.

 

Zemědělství a řemesla

Germáni byli výtečnými hospodáři: chovali dobytek ( prase, ovce, kozy, koně, psy) . Řemesla rozvíjeli hlavně v důsledku dalších válek, ke zbrojení: hroty kopí, sekáče, štíty)

Používali římské mince.

Vesnice

Žili v nevelkých vesnicích – polozemnice, která byly centry zemědělství i řemesel

Společnost

Byla tvořena kmenovými svazy, v čele stáli králové. Vojenská družina chránila krále.

Pohřbívání

-         výbava pohřbů

-         pohřby rolníků ( spalovali své zemřelé) , do hrobů přidávali opasky, spony: vlastnictví zemřelého.

Náboženství

Uznávali mnoho bohů, stejně jako Keltové. Nejvyšší ---Odin

                                                                        Významný- Odar : bůh hromu a povětří

Bohoslužby byly vykonávány ve volné přírodě.

 

Stěhování národů: První Slované . 5. – 6. století ( výpisky 48 – 49) – dú

Obrazek

 

 

Shrnutí:

 

  1. Kdo byli Germáni?

  2. Co je limes Romanus?

  3. Které germánské kmeny osídlily Čechy a Moravu?

  4. Jaká byla vyspělost Keltů?

  5. Jaké bylo uspořádání společnosti?

 Obrazek

Obrázková příloha:

s. 45 – mapa naznačuje hranici limes Romanus

Ukazuje strážní věže a opevnění římské říše

s. 46 vesnice u Germánů – rozvoj řemesel

s. 47 náboženské obřady

s. 48 – hrob bohatého velmože

s. 49 Slované

Obrazek

 

Sebehodnocení:

-         Co se mi dnes líbilo?

-         Co se mi nelíbilo?

-         Jak jsem se připravoval na dnešní hodinu?

-         Co bych měl změnit?

-         Proč se učím?

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>