Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věta

Větné členy

-         mohou být jen plnovýznamová slova. Jako větné členy neurčujeme spojky, částice, podstatná jména a zájmena v 5.p., většinou citoslovce

-         stavba jednoduché věty : věta dvojčlenná ( část podmětovou a přísudkovou)

·         :  věta jednočlenná ( bezpodmětová  -má část přísudkovou

·      větný ekvivalent ( neslovesná věta)

·      základní člen:podstatné jméno, příslovce, částice, citoslovce

 

Větné členy

Vyjádřen slovním druhem

Co vyjadřuje otázky, příklady

Pamatuj si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVČ

 

 

 

 

 

 

 

Podmět

 

 

 

 

 

 

 

Přísudek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVČ

 

 

 

 

 

 

 

Předmět

 

 

 

 

 

 

 

Příslovečné určení

 

 

 

 

 

 

 

Přívlastek

 

 

 

 

 

 

 

doplněk

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak postupuji při určování větných členů?

  1. určím podmět a přísudek
  2. vyhledám řídící a závislé větné členy
  3. určím slovní druh řídícího i závislého větného členu
  4. zamyslím se, co vyjadřují větné členy
  5. tázacím slovem a členem řídícím se ptám na člen závislý. Určím jeho druh.
  6. Při jednotlivých krocích provádím i grafický rozbor

 

 

Příslovečné určení

= rvč, který vyjadřuje okolnosti a vztahy za kterých děj probíhá.

Kde?Kam?Odkud?Kudy?

Místa na louce, na pole, krajem……………………………..místa

 

Kdy?Odkdy?Dokdy?Jak dlouho?Jak často?

Denně, o půlnoci,od loňska………………………………….času

Jak?Jakým způsobem

Dobře, špatně………………………………………………..způsobu

Kolik?O kolik? Jakou měrou?

Značně unavený……………………………………………..míry

Proč?Z jaké příčiny?Z jakého důvodu?

Díky tobě, od pláče…………………………………………..příčiny( příčinu rozumíme skutečnost, která děj předchází)

Proč ?Za jakým účelem?

Pro zábavu……………………………………………………účelu ( účel vyjadřuje skutečnost, která následuje)

 

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< listopad / 2018 >>