Jdi na obsah Jdi na menu
 


5.11. 2007

 

cíl: opakování zájmen

nauka o slovních druzích – tvarosloví ( morfologie)

 

struktura ( popis činností, které budeme provádět ve vyučovací hodině):

q       Pravopisné cvičení

Indiáni ulov-li b-zona. Velkom-sln- vez-r udělil rytíři m-lost. Vstal neobv-kle brz-.

Bab-čka sl-b-la, že na v-stavě zakoup- král-ka, který bude b-lý. Byl s-chravý den.

Sed-me doma a budeme psát úloh-. Představ- l-dí o Zemi a o vesm-ru b-ly rozd-lné.

Indové tvrdil-, že Zem- nesou vel-kánští slon-. Řekové si m-sleli, že ji drž- obr Atlas.

Teprve v 16. stolet- polsk- hvězdář M-kuláš Koperník změřil poh-b- těles a dokázal, že středem soustav- je Slunce.

 

q       Kontrola dú – zájmena

q       Téma : zájmena

 

 

 

 

 

 

 

Zájmena

- slova, která zastupují podstatná jména a přídavná jména

 

- ukazují na osoby, zvířata a věci

Bezrodá

( já, ty, my, vy)

rodová

( tento, tato, toto)

 

 

Osobní

Já, ty, on

My,vy, oni

Zvratné se

 

Přivlastňovací

Můj, tvůj,

Náš, váš,

Jeho, její

 

Ukazovací

Ten, tento,

Onen

Týž, tentýž

 

Tázací

Kdo, co

Který , jaký

Čí

 

Vztažná

Kdo, co

Který , jaký

Čí, jenž

 

neurčitá

Ně-,

lec-,

leda-,

Kdo

co

který

jaký

 Čí

-si

-koli

 

záporná

Nikdo, nic,

Nijaký, ničí

žádný

q       Cvičení z učebnice s. 133

q       Dú – 8 b / 133 – 134

q       Zhodnocení cíle ( Proč bychom měli probírat zájmena? )

q       Sebehodnocení

q       Jak jsem pochopil probírané téma?

q       Co vše se mi vybavilo?

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< prosinec / 2018 >>